artikel

Duurzaamheidsrevolutie

MVO

De Duurzaamheidsrevolutie is van hetzelfde kaliber als de Industriële Revolutie en markeert de overgang van het industriële tijdperk (Gisterwereld) naar het tijdperk van duurzaamheid (Morgenwereld).

Duurzaamheidsrevolutie

Deze revolutie verandert wie we zijn, hoe we leven en met elkaar en met de natuur omgaan. Dit proces verloopt met horten en stoten. Cruciaal is met name om de stap te zetten van onduurzaamheid repareren naar duurzaamheid creëren en om efficiëntie als heilig managementdogma te vervangen door veerkracht en aanpassingsvermogen. Organisaties die daarin bedreven zijn, kwalificeren zich als voorlopers in de Duurzaamheidsrevolutie.
Lees de hele working paper van Herman Verhagen op het kennisplatform Duurzaam Organiseren Doen!

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer.

Boekentip
Lees ook het nieuwe boek De strategische revolutie van prof. dr. Wim de Ridder.

Reageer op dit artikel