artikel

Unieke Denktank voor business en duurzaamheid

MVO

Een nieuw, niet-instellingsgebonden netwerk van wetenschappers en lectoren uit diverse disciplines moet de kennis op het snijvlak van business en duurzaamheid gaan vergroten, verbinden en beter toepasbaar maken voor het bedrijfsleven. Onder de naam Het Groene Brein hebben op 6 november 2012 meer dan 45 wetenschappers een in Europa uniek samenwerkingsverband gevormd dat zich richt op publicaties, projecten en onderzoeken die de verduurzaming van de economie versnellen.

Het is voor het eerst dat de overweldigende hoeveelheid kennis en creativiteit die voorhanden is bij talloze instituten, leerstoelen, wetenschappelijke bureaus en incubators wordt gebundeld en rechtstreeks wordt gekoppeld aan (kennis)vragen van koplopende ondernemingen. De Groene Zaak-directeur Marga Hoek – die het concept in nauwe samenspraak met innovatieve ceo's en wetenschappers ontwikkelde – spreekt dan ook over een ‘baanbrekend initiatief' dat een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan een brede economische verduurzaming.

Denktank
'Het Groene Brein is met nu al bijna vijftig aangesloten wetenschappers uit alle disciplines en van alle universiteiten en hogescholen in Nederland een sterke denktank die de deelnemers in staat stelt kennis en inzichten te delen en daarmee de ontwikkelsnelheid van concrete duurzame onderzoekstrajecten te versnellen', aldus Hoek. 'Wetenschappers kunnen binnen Het Groene Brein multidisciplinaire projecten, samenwerkingsverbanden en gerichte onderzoeken initiëren en uitvoeren, bijvoorbeeld rondom duurzame businessmodellen. Daarnaast kunnen ze hun eigen onderzoek verrijken met of baseren op concrete vragen uit de ondernemingspraktijk. Dit is een win/win voor zowel wetenschap als het koplopende bedrijfsleven.'

Makkelijk en zichtbaar aanspreekpunt
Bij de deelnemende wetenschappers en lectoren is veel enthousiasme over Het Groene Brein. Volgens Marko Hekkert, Head of Innovation Studies en Research Director Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit van Utrecht, is de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het terrein van duurzaam produceren en innoveren namelijk niet optimaal. Hekkert: 'Op dit moment experimenteren bedrijven met duurzame innovaties, producten en productieprocessen en de academische wereld doet nu snel kennis op over wat wel en niet werkt op dit terrein. De aansluiting kan echter beter. Het Groene Brein creëert een makkelijk en zichtbaar aanspreekpunt voor bedrijven die op zoek zijn naar academische kennis over duurzaam innoveren en produceren. Daarmee wordt de hoognodige samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van duurzaamheid versneld.'
Ook Jacques Reijniers, Professor of Purchasing Management aan de Nyenrode Business Universiteit, is ervan overtuigd dat Het Groene Brein ondernemingen daadwerkelijk verder kan helpen met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. 'Inkopers stellen op dit punt steeds hogere eisen aan hun leveranciers. Het zijn de leveranciers die inkopende organisaties daadwerkelijk kunnen helpen om de strategische duurzaamheidsdoelen te realiseren. Het Groene Brein zet die deur wagenwijd open.'

Concrete activiteiten
Het Groene Brein is officieel ‘tot leven gewekt' op 6 november in het Academiegebouw in Utrecht tijdens een bijzonder event waarbij richtinggevende wetenschappers, ‘omdenkende' ondernemers, politieke beslissers en andere pioniers in het denken over beweging en duurzame versnelling samen nieuw terrein gaan verkennen. Hoek: 'We beschouwen 6 november als startpunt voor een groot aantal concrete activiteiten. Zo gaan we samen met NWO werken aan een onderzoeksprogramma gericht op duurzame businessmodellen, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines op basis van concrete vragen vanuit bedrijven. Daarnaast gaat Het Groene Brein een bijdrage leveren aan een vernieuwend opleidingsaanbod voor duurzaamheid en business ten behoeve van het bedrijfsleven, en aan een reeds gepland boek over zakendoen in de economie van morgen.'

Meer informatie: hetgroenebrein.nl.
Meer informatie over het boek Zakendoen in de nieuwe economie.

Reageer op dit artikel