artikel

De WEconomy: niet ik, maar wij

MVO

De ondernemer van de toekomst vraagt niet langer 'Hoe verdien ik hier zelf aan', maar: ‘Hoe halen we hier sámen winst uit?'

In het boek Werken aan de WEconomy delen 31 auteurs hun inspirerende denkbeelden, nieuwe praktijken en veranderingen die leiden tot de omslag van de 'Iconomy' naar de 'WEconomy'.
Het boek 'Werken aan de WEconomy' wordt gepresenteerd op 1 februari, tijdens een symposium in het Awarehouse van Interface, producent van vloerbedekking en een bekende voorloper op het gebied van duurzaamheid. Het is samengesteld op initiatief van en onder leiding van prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Samenwerking levert meer op
Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem. Duurzame verandering vraagt erom dat we die twee opnieuw verbinden. Dat we meer voor een veel langere termijn gaan plannen, en dat we individuele waarde(n) en groepswaarden elkaar laten versterken.
Op het symposium 'Werken in de WEconomy' staan inspirerende voorbeelden centraal die kunnen leiden tot nieuwe praktijken en die het bestaande systeem in beweging zetten. Over het denken in ketens, collectieve waarde(n)creatie, delen van kennis en ideeën en rekening houden met de gevolgen van je eigen handelen voor anderen, dichtbij en ver weg. Hoe je als bedrijf én als individu anders kunt kijken.

Doorbraken
Jan Jonker verkent de denkbeelden die de beweging van Iconomy naar WEconomy in gang hebben gezet. Met voorbeelden uit de praktijk en tools om de transitie vorm te kunnen geven. De auteurs van het boek identificeren met de deelnemers welke doorbraken er nodig zijn voor de WEconomy. Gewerkt wordt met de Meshwork methode, ook beschreven in het boek.

Doe mee!
Denk en praat mee op 1 februari 2013 vanaf 13.00 uur in het Awarehouse in Scherpenzeel. Deelnemers ontvangen op het symposium het boek 'Werken aan de WEconomy'  (kosten  € 65,- incl. btw en boek).

Meer informatie over het boek Werken aan de WEconomy.

Reageer op dit artikel