artikel

Als Een Steen in het Water

MVO

Deze Working Paper gaat over Duurzaam Organiseren Doen. En met name over het laatste woord daarin, doen. De paper bevat waardevolle inzichten over welke principes gelden als je honderden of duizenden organisaties mee wilt krijgen in een duurzamere manier van werken.
Door: Marcel Collignon en Pepijn Nicolas

Vanuit het perspectief van iemand die werkzaam is bij een duurzame netwerkorganisatie. Dit zijn organisaties die als doel hebben om hun ‘achterban’ mee te krijgen in de richting van meer duurzaamheid. In tweede instantie zijn de inzichten waardevol voor mensen die voor de opgave staan alle medewerkers in hun eigen organisatie (overheid, multinational) mee te krijgen. We zijn onze gedachten daarover nog aan het aanscherpen en momenteel betrokken bij enkele interessante pilots. Onze belangrijkste boodschap in deze working paper is dat het belangrijkste principe om Duurzaam Organiseren te Doen, ook echt is om het te gaan DOEN… En dus tegelijkertijd te stoppen met uit te leggen hoe dat dan precies moet gebeuren, te overtuigen met argumenten, te inspireren met ‘best practices’ en te begeleiden met stappenplannen.
Voor ons creëerde dat bij het schrijven van dit stuk een uitdagend dilemma. Als we betogen dat een methode uitleggen minder leidt tot actie dan meteen met de methode aan de slag gaan, hoe kunnen we dan hier onze methode gaan uitleggen? Na een korte inleiding laten we zien dat er in Nederland veel institutionele potentie is om verduurzaming te realiseren. De duurzame netwerkorganisaties hebben alle kaarten in handen om daarin het verschil te maken. In paragraaf 3 analyseren we de valkuilen die we in de praktijk van transformatieprocessen vaak zien en verhelderen we de achtergronden daarvan. Daarna zetten we onze principes uiteen om in de transformatie tot verduurzaming echt op ‘doen’ uit te komen.
In het praktijkvoorbeeld in paragraaf 5 komen die principes terug. We beschrijven daar het Connekt Lean & Green Co-creation congres van november 2011. Paragraaf 6 gaat over onze eigen ontwikkeling en beschrijft wat we nog te leren hebben en hoe we dat willen doen.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet.

Reageer op dit artikel