artikel

De mier, het nest en de verandering. Als geld geen beperking meer is voor duurzame ontwikkeling

MVO

In deze working paper vergelijken de auteurs de huidige maatschappij met een mierenkolonie in ‘crisis’, de transformatie van rups naar vlinder en de natuurlijke dynamiek van een bos.
Door: Richard Kok en Jan Jonker

In grote lijnen is beschreven op welke wijze de maatschappij – voornamelijk op economisch, politiek, sociaal gebied – omgaat met veranderingen. Ook worden enkele recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ontwikkelen genoemd. Doel van de bovengenoemde vergelijking is om nieuwe inzichten te verwerven op het gebied van veranderende systemen, verandering met het oog op duurzaamheid. Met andere woorden: wat valt te leren van de natuur? Beweegt de samenleving net zo natuurlijk mee met veranderingen als de natuur zelf dat doet? Zo niet, waar loopt het spaak en wat kan of moet er worden veranderd? Daarnaast levert deze working paper een denkkader op om slim te organiseren. Een denkkader gericht op het realiseren van duurzaamheid. Waarbij geld geen beperking is om duurzaam te ontwikkelen. Een kader dat leidt tot projecten waarbij het plaatsen van zonnepanelen door de overheid werklozen aan een baan en mensen in de bijstand aan een energiezuinige koelkast helpt.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel