artikel

Dualisme nieuwe stijl: Duurzaam verbinden van bestuurder en bestuurde

MVO

De samenleving zoekt naar nieuwe manieren om haar duurzame ambities waar te maken. De praktijk van vijftien jaar duurzaamheidscampagnes laat zien dat de top-downbenadering heeft afgedaan en samenwerking met actieve, kritische mensen uit de gemeenschap onontkoombaar is.
Door: Jos van der Schot en Moniek Kamm

Dat leidt tot een nieuw soort dualisme, waarin verbinding tussen bestuurder en bestuurde de sleutel tot succes is. Zo’n (duurzame) verbinding kan het beste lokaal gelegd worden en vraagt om gelijkwaardigheid en respect voor elkaars belangen en kennis.
Hoe dualisme-nieuwe-stijl precies vorm moet krijgen is niet in een handboek te vatten. Een variëteit aan initiatieven in den lande geeft stof tot lering. Gelijkwaardige samenwerking kan een enorme praktische waarde krijgen als je niet alleen naar quick wins zoekt. Het is nodig om kritische vragen te stellen over beleidsruimte, verantwoordelijkheden, betrokkenheid en continuïteit. Daarnaast is lef nodig om te experimenteren met onorthodoxe vormen van samenwerking. Alleen dan kan innovatie tot duurzame vernieuwing leiden.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel