artikel

Duurzaamheid over de bedrijfsgrenzen heen. Koploperbedrijven en hun activiteiten in de keten

MVO

Bedrijven die de stap naar duurzaamheid maken, realiseren zich dat het niet stopt bij de bedrijfsgrenzen. Als voorbeeld zijn er bedrijven die het toekomstig tekort aan grondstoffen willen voorkomen door kringlopen te sluiten. Hiervoor moeten ze activiteiten ontplooien in de keten. Maar hoe pakken bedrijven dit aan in de keten van leveranciers tot eindgebruikers?
Door: Albert Hollander, Arjella van Scheppingen en Erika Ustailieva

Op basis van een literatuurstudie en de websites en duurzaamheidsverslagen van 21 bedrijven is in kaart gebracht welke elementen van belang zijn voor bedrijven om invulling te geven aan hun duurzaamheidsbeleid in de keten. Vervolgens is er gekeken hoe vijf koploperbedrijven dit in de praktijk brengen. Als ‘lessons learned’ wordt ten eerste gezien dat de inbedding van duurzaamheid commitment vergt van alle betrokkenen. Ten tweede zijn de drivers voor duurzaamheid: persoonlijke motivatie vanuit de top, bedrijfsimago, bedrijfsidentiteit, risicobeheersing, marktvoordelen, klanteisen, omgevingseisen en wetgeving. Ten derde zijn succesfactoren het stellen van heldere doelen in de keten en een consequente interne en externe communicatie. Ten vierde is een combinatie van strategieën en instrumenten het effectiefst, waarbij veel gehanteerde strategieën zijn: continue aandacht voor meer commitment, consequente communicatie binnen het bedrijf en de keten, auditing, monitoring van de duurzaamheidspraktijk, kennis en training van de inkopers én van leveranciers, sancties als niet is voldaan aan de duurzaamheidseisen en sociale dialoog met stakeholders. Tenslotte lijken de duurzaamheidsprestaties af te hangen van de netwerken en ketens waarin bedrijven werken, waarbij transparantie en strategisch partnership steeds belangrijker worden geacht. Dialoog en collectieve leerprocessen gelden als veelbelovende manieren om effectief en efficiënt de volgende stap in duurzaamheid te kunnen gaan maken.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel