artikel

Duurzame bedrijfsvoering onder de loep

MVO

‘Van Scan tot Plan’. Praktijkervaring uit de accountancybranche
Duurzaamheid is sinds enige jaren een vast onderwerp in de bedrijfsvoering. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk en wat moeten leidinggevenden en medewerkers ermee in de dagelijkse werkzaamheden?
Door: Ineke Jacobs-Moonen

Vaststaat dat duurzame bedrijfsvoering vraagt om een andere manier van denken en doen. Centraal in deze working paper staat het door NoordMaat ontwikkelde begeleidingstraject voor de implementatie van duurzame bedrijfsvoering. Een traject met als doel duurzaamheid structureel op de agenda van de organisatie te zetten. Dit traject beoogt de bedrijfsvoering van de organisatie te veranderen richting duurzame bedrijfsvoering. Daarbij gaat allereerst de aandacht uit naar het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij de medewerkers ten aanzien van duurzaamheid. Met behulp van dit traject wordt duidelijk op welke punten medewerkers al duurzaam denken en handelen, duurzaam gedrag laten zien. Aansluitend hierop gaat de aandacht uit naar de ambities van de organisatie ten aanzien van duurzaamheid; wat willen we op de korte en wat op de lange termijn realiseren?
In deze working paper wordt de opzet van dit traject beschreven aan de hand van de toepassing ervan bij het accountancybureau Financial Control-X, afgekort met FC-X. Het traject richt zich vooral op het verhelderen van het begrip duurzaamheid bij de medewerkers van het bureau en de mogelijkheden voor het bureau om duurzaamheid nader in te vullen. In de conclusie wordt de vraag beantwoord in welke mate dit traject bij het bureau FC-X geleid heeft tot een andere manier van denken en doen. Wat is het effect van dit begeleidingstraject?
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel