artikel

Effectieve duurzaamheid vereist focus op de corebusiness

MVO

Herkenbaarheid en doelgerichtheid zijn cruciaal voor effectieve integratie van duurzaamheid in de ondernemingsorganisatie
Door: Jan Venselaar

Duurzaamheid wordt breed erkend als belangrijke factor in de economie. Veel bedrijven, met name uit het mkb, zijn er in de praktijk maar heel beperkt mee bezig. Duurzaam ondernemen beperkt zich tot relatief marginale activiteiten zoals energiebesparing, wat extra milieumaatregelen, iets leuks voor de omgeving, wat voordeel en/of een goede naam oplevert. Maar het echt duurzaam maken van een bedrijf vraagt aandacht voor duurzaamheid van de core business. Te weinig bedrijven realiseren zich dat ze veel fundamenteler naar de eigen activiteiten en producten moeten kijken en hoe ze moeten inspelen op veranderende randvoorwaarden in de maatschappij en economie. Er is een beter inzicht nodig in het ook economische karakter van duurzaamheid en in de nieuwe mogelijkheden/markten en beperkingen door de transities die plaatsvinden. Alleen dat kan leiden tot acties die ook op termijn waardevol zijn om het bedrijf effectief ‘volhoudbaar/duurzaam’ te maken.
Het Avans-lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering werkt samen met bedrijven aan een aanpak, FOCISS (Focussing Innovation for a Sustainable Strategy), om dat eigenbelang herkenbaarder te maken en prioriteiten te kunnen stellen voor een effectieve, duurzame bedrijfsstrategie, de essentie van duurzaam ondernemen.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel