artikel

Grenzeloos werken leidt tot grenzeloze ambities

MVO

Een praktijkcasus over precompetitieve samenwerking in duurzaam bouwen
Door: Cécile van Oppen en Koen Eising
Duurzaam bouwen is niet slechts een technische aangelegenheid, maar kan versneld worden door het juiste proces.

De bouw kent veel initiatieven rondom ketensamenwerking waarbij kostenefficiënties worden gerealiseerd die vervolgens omgezet kunnen worden in incrementele waardecreatie. Dit paper bepleit dat een integrale benadering van ketensamenwerking in een precompetitieve fase leidt tot het realiseren van een nóg hoger ambitieniveau, waardoor duurzame innovaties ontstaan binnen strakke budgettaire kaders. Door een vraag functioneel te specificeren en vervolgens samenwerking te stimuleren – enerzijds tussen de opdrachtgever en de markt, anderzijds tussen disciplines in de bouwketen – kunnen unieke innovaties worden gecreëerd.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel