artikel

Hoe spiritualiteit kan bijdragen aan de duurzame onderneming: Via verbinding en cocreatie naar een duurzame wereld

MVO

Zonder heldere beantwoording van de purpose, ofwel de ‘waaromvraag’ kan een organisatie niet duurzaam zijn. Purpose is de vierde noodzakelijke P naast ‘people, planet en profit’. De vraag naar het waarom is vaak makkelijker te beantwoorden voor mensen die aangesloten zijn bij een groter geheel of samen een wereldbeeld delen.
Door: Madelon Stoele en Ilonka de Beer

Hoe spiritualiteit kan bijdragen aan de duurzame onderneming: Via verbinding en cocreatie naar een duurzame wereld

Een duurzame organisatie werkt vanuit een doel, het bestaansrecht van een bedrijf. Spiritualiteit in het bedrijfsleven betekent meer werken vanuit verbinding, contact, vertrouwen en nieuwe waarden voor nu en de toekomst. Kern van deze paper ligt in het kijken naar wat spiritualiteit kan bijdragen aan duurzaamheid in organisaties.

We bepleiten in dit artikel het verinnerlijken van duurzaamheid. Er zijn nog te weinig bedrijven die zich in deze fase bevinden. Allereerst zetten we de urgentie van verduurzaming uiteen en de kansen die de overgang naar een nieuwe tijd biedt. Vervolgens kijken we naar de drie niveaus die centraal staan tijdens het congres, gekoppeld aan de theorie van Simon Sinek (2009): duurzaam denken (waarom doe je iets) duurzaam organiseren (hoe doe je iets) en duurzaam doen (wat doe je).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ‘oude’ denken (ook: het huidige denken) heeft geresulteerd in de meervoudige crises waar we momenteel in de wereld mee geconfronteerd worden. Bedrijven werken veelal nog steeds vanuit het uitgangspunt van winstmaximalisatie en zijn daarom medeverantwoordelijk voor de huidige crisis. Het ‘oude’ denken vindt zijn grondslag in angst en is onder meer gebaseerd op materialisme en newtoniaans denken. Bovendien staat in het oude denken het gebruik van de linkerhersenhelft centraal. Bedrijven van de toekomst zullen zich op een andere manier gaan organiseren: leiderschap en transparantie krijgen vorm vanuit een nieuw waardesysteem.

Succesvolle bedrijven werken vanuit een hoger doel (purpose/why). Om de verbinding met een hoger doel te maken is een ‘nieuwe’ manier van denken nodig: creatief (rechterhersenhelft) en werkend vanuit het geheel (systeem). Door anders denken ga je ook anders doen (what). Het gaat erom mensen te raken via ervaringen, want alleen dan kan duurzaamheid verankeren in organisaties en in de wereld. Door op een nieuwe manier samen te werken – binnen en tussen organisaties of instellingen – komt duurzaamheid op een hoger niveau. Denk hierbij aan organisatorische innovatie en transitie, onverwachte creatieve samenwerking en cocreatie.

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel