artikel

Met het Oog op Meer voor nu en later

MVO

Het organiseren van meervoudige waardecreatie (multiple value creation of MVC) zorgt voor een positieve impact op bedrijven, de maatschappij en de ecologie.
Door: Ernst Kriek en Jan Jonker

Bedrijven kunnen er naar streven MVC alléén te organiseren, maar lopen dan snel tegen grenzen van suboptimalisatie aan. Voor een optimaal resultaat is het beter om samen te werken. Wat dat precies betekent, is vaak nog onbekend. Inzicht in de verschillende configuraties, die de basis vormen voor deze samenwerkingen, zal niet alleen waarde creëren voor bedrijven, maar ook voor de maatschappij en de ecologie. Op basis van onderzoek (Kriek, 2011) zal worden beschreven hoe het samenwerken rond meervoudige waardecreatie wordt georganiseerd en hoe dat verschilt van de klassieke manier van organiseren. Uit bovengenoemd onderzoek blijken er drie configuraties van MCV-samenwerkingen te zijn. De verschillende configuraties worden geïnitieerd door bedrijven – met de reden duurzaam te willen werken of om urgente problemen op te lossen – en zijn primair gebaseerd op al bestaande relaties. De aangereikteinzichten kunnen nuttig zijn voor bedrijven en andere partijen zoals universiteiten, overheden en gemeentes.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel