artikel

Synergetisch georganiseerde Samenwerking leidt wel tot Succesvolle Waardecreatie van Duurzaamheid

MVO

Uit de theorie en de praktijk blijkt dat veel samenwerkingen in duurzame projecten en/of tussen organisaties onvoldoende worden omgezet in succesvolle actie met waardetoevoeging.
Door: Otto Willemsen, Wilfried Varwijk, Henk la Roi en Annet Willink

In deze paper wordt een conceptueel raamwerk gepresenteerd voor succesvol duurzame samenwerking dat zowel vanuit de theorie als vanuit praktijkervaring is onderbouwd. Dit raamwerk is direct vertaalbaar naar de praktijk.

Uitgangspunt zijn de vijf ‘V’s’, geïntroduceerd door Synprofect, gebaseerd op de veranderingstheorie van Vandenput (2000).

Vijf V’s van Vandenput

In deze paper worden de verschillende begrippen, zoals duurzaam, samenwerking, waardecreatie, organisatieverandering en succesfactoren in samenhang bekeken en omgevormd tot een samenhangend raamwerk. Dit raamwerk is vervolgens in de praktijk getoetst (casestudy).

Een aantal kritieke succesfactoren van duurzame samenwerking wordt in samenhang gepresenteerd. Deze zijn onder andere urgentiebesef, vertrouwen, openheid, organiseren op basis van gelijkwaardigheid en het hanteren van andere verdienmodellen.

Conclusie is dat synergetisch samenwerken loont, op korte en lange termijn.

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet.

Reageer op dit artikel