artikel

The Touchables – Hoe een balans tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid bijdraagt tot duurzaam (samen)werken

MVO

In het duurzaamheidsdebat dringt samenwerking zich op. Transparantie blijkt een schaars goed te zijn, maar komt duidelijker op de publieke agenda te staan.
Door: Franky De Cooman

Organisaties die authentiek voor duurzaamheid kiezen, opteren om te laten zien waar ze werkelijk voor staan. Transparantie in combinatie met intrinsieke motivatie en daadkracht zijn de voorwaarden om samen te werken met klanten, andere bedrijven, NGO’s én het eigen personeel. Organisaties die op deze manier functioneren lopen echter het risico onderuitgehaald te worden, zij dienen daarom bewust om te gaan met deze kwetsbaarheid. De paper is het resultaat van een interviewreeks met leidinggevenden uit grote en kleine organisaties. Als voorzichtige conclusie mogen we stellen dat vertrouwen en authenticiteit onontbeerlijk zijn voor cocreatie. De initiator is de leidinggevende die vanuit een persoonlijke ‘raakbaarheid’ een klimaat van vertrouwen en respect installeert. Hij kan vanuit persoonlijke ontwikkeling zijn persoonlijke waarden congruent maken met die van zijn organisatie.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel