artikel

Verantwoord Ondernemen door Lokale Kennisoverdracht

MVO

Het Nederlandse bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door duurzaam te ondernemen. Dat wil zeggen zo ondernemen dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar wordt gebracht door datzelfde ondernemen.
Door: Roelof-Jan Naaktgeboren

In deze paper is er aandacht voor de rol van bedrijven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij de verduurzaming van de maatschappij. Het MKB omvat getalsmatig ruim 99% van de bedrijven in Nederland en is goed voor 43% van de afzet die door Nederlandse bedrijven wordt gerealiseerd. Daarom is het belangrijk dat het MKB stappen zet om duurzaam te ondernemen.
Uit onderzoek blijkt dat duurzaam ondernemen een onderwerp is dat leeft bij het MKB en dat ondernemers het belang inzien van duurzaam ondernemen en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aangezien duurzaam ondernemen een nieuwe ontwikkeling is volgt acceptatie van duurzaam ondernemen door bedrijven een adoptiecurve. Vernieuwers vormen de voorhoede, gevolgd door snelle aanpassers. Daarna volgen achtereenvolgens de vroege – en de late meerderheid. De laatste groep wordt gevormd door de achterblijvers. Deze groep accepteert duurzaam ondernemen pas als er geen andere mogelijkheid meer is.
Het tempo waarmee de adoptiecurve door het bedrijfsleven wordt doorlopen, wordt beïnvloed door de snelheid van gedragsverandering die bedrijven realiseren. Gedrag kent diverse dimensies die bepalen hoe wordt gehandeld. Deze dimensies zijn: kennis, kosten en baten, normgetrouwheid, acceptatie van de noodzaak van het gedrag en de sociale norm.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet.

Reageer op dit artikel