artikel

Versnellen van transities naar duurzaamheid

MVO

Zeven principes om te werken aan de Groene Economie als bijdrage aan de voorbereiding op Rio + 20 in 2012
Het tot stand komen van een Groene Economie zal de komende decennia in alle geïndustrialiseerde landen een scheidslijn markeren tussen twee tijdperken. De opgave om die Groene Economie te realiseren is de centrale maatschappelijke uitdaging van dit moment. In dit essay wordt naar deze opgave gekeken vanuit een transitieperspectief.
Door: Jan Jonker, Jos Reinhoudt, Harry te Riele

Kern van dit transitieperspectief is de samenleving zo te organiseren dat ieder de juiste prikkels en ontwikkelpaden krijgt om zijn eigen bijdrage te leveren aan een Groene Economie. In dit essay willen we nagaan hoe Nederland gunstig uit deze periode tevoorschijn kan komen.

Materieel gezien staat in een Groene Economie het denken in cycli centraal. Dat is wezenlijk iets anders dan wat nu soms nog onder maatschappelijk verantwoord ondernemen,  ‘duurzaam’ verstaan wordt: het verhalen van schade aan de planeet op burgers of bedrijven. Het bekent dat er vanuit een cyclische manier van produceren en consumeren gekeken wordt naar grondstofstromen, producten en product-dienstcombinaties, en dat er gerekend wordt met een integrale (kost)prijsberekening.

De Groene Economie is een kringloopeconomie, of circulaire economie. Dit staat haaks op de gangbare, lineaire inrichting van de economie. Het ombouwen van onze huidige ‘schroothoop’-economie naar een kringloopeconomie gaat niet vanzelf. Integendeel: het betekent een regelrechte omwenteling. Verschillende basisprincipes uit de bedrijfseconomie moeten op de schop; wat een fors stempel zal drukken op vele aan palende mechanismen in de samenleving.

Om een soepele en snelle transitie naar een Groene Economie te stimuleren, stellen we in dit document zeven principes voor, gevolgd door enkele praktische mechanismen die daaruit volgen. Voorafgaand daaraan lichten we enkele kernbegrippen toe en zetten we beknopt de urgentie van deze transitie uiteen.

Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Vakmedianet

Reageer op dit artikel