artikel

Zakendoen in de nieuwe economie

MVO

In de nieuwe economie is de economie er voor onze wereld en niet andersom. Waardecreatie staat centraal en niet alleen financiële prestaties.

Zakendoen in de nieuwe economie

In de nieuwe economie is de economie er voor onze wereld en niet andersom. Waardecreatie staat centraal en niet alleen financiële prestaties. De nieuwe economie gaat veel verder dan een duurzame of groene economie of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klassieke managementgebieden krijgen een compleet andere invulling en bestaande businessmodellen worden vervangen. Marga Hoek beschrijft in haar nieuwe boek over dit onderwerp hoe ondernemers de vertaalslag kunnen maken.

Het uitgangspunt van de nieuwe economie, die van nature duurzaam is, zijn circulaire principes die betrekking hebben op ecologische, financiële en sociale assets die belanghebbenden voeden in plaats van er waarde aan te ontrekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat uit van optimalisatie van het bestaande – Hoek noemt het verantwoordelijk ondernemen – terwijl de nieuwe economie is gebaseerd op het herstel van koppeling van geld en de reële waarde van geld. Het gaat dus om het behouden en creëren van waarde door geld, niet meer om ‘geld maken met geld’.

Vensters naar succes

Hoek signaleert zes trends die het transformatieproces vormgeven: connectedness (mensen zijn overal en altijd met elkaar verbonden via mobiele technologie), transparantie, nieuwe consumentenwaarden (van big en plenty naar esthetisch en functioneel), digitalisering, verschuivende geopolitieke verhoudingen en globalisering. In het boek, dat vooral is gericht op vooruitstrevende beslissers in het bedrijfsleven en de politiek, geeft zij een nieuwe invulling aan zeven klassieke managementthema’s die zij betitelt als ‘de zeven vensters met uitzicht op succes in de nieuwe economie’: klanten, value cycle (in plaats van supply chain), schaalgrootte, innovatie, businesscase, financiering en leiderschap.

Nieuwe verdienmodellen

Wat verstaat Hoek nu precies onder ‘zakendoen in de nieuwe economie?’ ‘Grondstoffen en energie worden schaars, relaties en communicatie veranderen. Multinationals zullen moeten leren omgaan met verdere decentralisering. De huidige businessmodellen werken straks niet meer. Daarom moeten we nu al nadenken over nieuwe manieren van relaties onderhouden, zakendoen en de begrippen product, dienst en eigendom herzien. Het verband tussen het produceren, gebruiken en afdanken van een product moet duurzamer worden. Als leveranciers eigenaar blijven van de grondstoffen van hun product, zal de prikkel tot hergebruik veel groter zijn door de toenemende schaarste. Er zullen ook leveranciers zijn die energie bij hun producten gaan leveren. Dit heeft een grote impact op de verhoudingen tussen klanten en aanbieders en de positie van energiebedrijven. Niet alleen praktisch maar ook juridisch en financieringstechnisch. Er zullen nieuwe energievormen en verdienmodellen ontstaan. Straks kopen we geen lamp maar leasen we een x-aantal lichturen. We kunnen alleen overleven door deze ontwikkelingen te omarmen en ze te versnellen door kennis te delen. Samenwerking in innovatie is absoluut noodzakelijk.’

Crowdsourcing

Het boek is op een bijzondere manier tot stand gekomen dat uiteraard geheel in lijn is met de verkondigde visie: cocreatie. Via crowdsourcing is input verzameld uit diverse disciplines. Marga Hoek heeft vele gesprekken gehouden met sleutelfiguren en cases voorgelegd aan De Groene Zaak en Het Groene Brein, netwerkorganisaties die zij heeft geïnitieerd. De Groene Zaak is een netwerkorganisatie waarbij meer dan 140 ondernemingen zijn aangesloten, van groot tot klein. Organisaties die zich actief bezighouden met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het Groene Brein is een platform waarin vijftig wetenschappers vanuit diverse disciplines zich hebben verenigd. Hoek heeft inmiddels ook veel ervaring opgedaan in diverse bestuurs- en directiefuncties en heeft veel publicaties op haar naam staan, waaronder het boek Zakendoen in de Groene Economie, dat zij samen met professor Jan Jonker schreef.

Unieke lancering boek
Zakendoen in de nieuwe economie werd op 10 september 2013 gelanceerd met een eenmalige theatervoorstelling in Theater Diligentia, Den Haag. De voorstelling ‘Zeven Vensters’ verbeeldt en verbindt de inhoud van het boek door een combinatie van muziek, dans, proza en poëzie enerzijds en scherpe analyses, columns en inzichten van ceo’s, journalisten en wetenschappers anderzijds.

Tekst: Bianca Minkman.

Het boek: Zakendoen in de nieuwe economie

Het boek geeft u bruikbare handvatten om innovatiever en slagvaardiger te ondernemen en geeft een business case voor duurzaam ondernemerschap: juist door te laten zien dat duurzaam ondernemerschap een business case op zichzelf is.

Reageer op dit artikel