artikel

Crisis zet rem op duurzaamheid in bedrijfsleven

MVO

Hoewel ceo’s het belang van duurzaamheid en masse onderschrijven, blijkt dat de implementatie van duurzaamheid in hun bedrijven niet meer zo’n vaart loopt sinds de crisis.

Crisis zet rem op duurzaamheid in bedrijfsleven

‘Het oorspronkelijke optimisme van ceo’s heeft plaatsgemaakt voor het idee dat de beperkingen van marktstructuren en gebrek aan stimuleringsmiddelen het moeilijker maken om duurzaamheid echt tot de kern van organisaties door te laten dringen,’ aldus Sander van ’t Noordende, Group ceo van Accenture Management Consulting.

Van ’t Noordende constateert dat veel bedrijven overheidsmaatregelen afwachten maar ook dat high performance organisaties commercieel en duurzaam succes ook in de huidige lastige marktomstandigheden wel weten te combineren. Deze organisaties zien duurzaamheid als kans om te groeien, te innoveren en te differentiëren. Dat blijkt uit het driejaarlijkse onderzoek ‘UN Global Compact Accenture CEO Study on Sustainability 2013′ onder 1000 CEO’s.

Bijna tachtig procent van de respondenten geeft aan duurzaamheid te zien als route naar groei en innovatie en is ervan overtuigd dat het tot concurrentievoordeel kan leiden. Het aantal ceo’s dat duurzaamheid als zeer belangrijk bestempelt, is sinds 2010 echter gedaald van 54 naar 45 procent wereldwijd en in Europa zelfs naar 34 procent.

Obstakels

De belangrijkste obstakels die naar voren komen uit het onderzoek:

  • Gebrek aan financiën (51 procent) en slechte economische omstandigheden (40 procent).
  • Het onvermogen om de waarde van duurzaamheid te kwantificeren (37 procent).
  • Consumenten denken eerst aan prijs, kwaliteit en beschikbaarheid, dan pas aan duurzaamheid (46 procent).
  • Het kortetermijndenken van investeerders is een vertragende factor (12 procent); andersom ziet slechts 12 procent druk van investeerders voor duurzame initiatieven als bepalend.

Oplossingen

Als oplossingen zien de respondenten meer samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, duidelijker beleid, standaardisatie van regelgeving, subsidies en stimuleringsmaatregelen en interventies in de fiscale sfeer.

Bron en volledig onderzoek: Accenture.

Leestips:

Reageer op dit artikel