artikel

Duurzaamheids-competenties voor leiders

MVO

Over welke competenties moeten leiders beschikken om de toekomst van hun organisatie veilig te stellen?

In de komende jaren zal duurzaamheid een steeds prominentere rol gaan spelen. Volgens Coro Strandberg, CEO van duurzaamheidsconsultancybureau Strandberg Consulting, gaat het om competenties op onderstaande vijf gebieden. Deze competenties zijn geen substituut voor de al bekende conventionele vaardigheden, waar leiders aan moeten voldoen, maar bouwen er juist op voort. Als zodanig representeren ze voor executives hogere niveaus van presteren, maar ook een perspectiefverschuiving van een oriëntatie op aandeelhouderswaarde naar oog hebben voor de belangen van alle stakeholders.

1. Systeemdenken
Holistische systeemdenkers doorzien de context waarin problemen zich voordoen. Bij het zoeken naar oplossingen letten ze er dus ook op hoe die problemen zich verhouden tot meeromvattender ontwikkelingen in het hele systeem van relaties waarin hun organisatie is ingebed: toeleveringsketens, branches, regio’s, ecosystemen, enzovoort.

2. Externe samenwerking
Een significant onderdeel van de impact van de onderneming op de omringende omgeving bevindt zich upstream of downstream de eigen operaties. Daarom moeten leiders kunnen samenwerken met externe partijen. Samenwerking helpt ondernemingen ook bij het opbouwen van sociaal kapitaal en het exploreren van nieuwe marktmogelijkheden.

3. Sociale innovatie
De schaalgrootte waarop duurzaamheid zich manifesteert, vereist een fundamenteel herontwerp van de organisatie, wat ook sociale innovatie urgent maakt.

4. Duurzaamheidsalfabetisme
Duurzaamheidsleiders zijn uitstekend geïnformeerd over opkomende maatschappelijke trends. Ze houden de literatuur bij over herziening van businessmodellen en over omgevingsverkenningen.

5. Emotionele intelligentie
Emotioneel intelligente leiders zijn gevoelig voor strevingen en emoties van anderen. Ze omarmen actieve waarden waardoor ze zichzelf en hun werk zien vanuit het perspectief van het dienen van grotere maatschappelijke doelen om de samenleving te verbeteren.
Bron: greenbiz.com, vertaald en bewerkt door Sigma.

Reageer op dit artikel