artikel

Vakmedianet steunt Human Rights Watch

MVO

Vakmedianet stelt vanaf 2016 zijn mediakanalen open voor Human Rights Watch. De uitgeverij steunde de mensenrechtenorganisatie al financieel.

Vakmedianet steunt Human Rights Watch

De directie van Vakmedianet is van mening dat de activiteiten van Human Rights Watch belangrijk zijn en heeft daarom besloten deze organisatie actief te ondersteunen. Daarnaast biedt de uitgeverij vanaf 2016 met zijn mediakanalen een podium voor mensenrechtenprogramma’s van Human Rights Watch die steun nodig hebben en om de organisatie zoveel mogelijk bekendheid te geven.

Human Rights Watch is een internationale organisatie voor de verdediging en bescherming van mensenrechten. Human Rights Watch eist aandacht voor slachtoffers, brengt mensenrechtenschendingen aan het licht en zet zich in voor veiligheid en rechtvaardigheid. De organisatie rapporteert over schendingen van mensenrechten in meer dan 90 landen. Op basis van hun onderzoek geven zij een stem aan slachtoffers van onderdrukking en houden zij daders verantwoordelijk. Human Rights Watch publiceert haar bevindingen, geeft concrete aanbevelingen, oefent pressie uit en pleit voor verandering. Al meer dan 30 jaar werkt de organisatie aan fundamentele en duurzame verandering.

De medewerkers van Vakmedianet werken hier vol enthousiasme aan mee. Directie en medewerkers van Vakmedianet hopen dat ook hun lezers overwegen om deze organisatie te ondersteunen die zich ten doel stelt objectieve informatie te verstrekken over mensonterende situaties.
Voor meer informatie en om te doneren: Human Rights Watch.

Reageer op dit artikel