artikel

Teamsamenstelling is cruciaal voor prestaties

Organisatie

Onderzoek laat zien dat vrouwen minder snel voor een competitieve omgeving kiezen dan mannen, en soms ook minder goed presteren onder competitie. Voor het goed functioneren van een team is de samenstelling cruciaal, zegt Josse Delfgaauw, universitair docent economie aan de Erasmus School of Economics.

Binnen bedrijven spelen teams een steeds grotere rol. Voor de managers van deze teams is het vooral belangrijk om het team goed te laten functioneren. Delfgaauw deed onderzoek naar de effecten van de introductie van competitie op de werkvloer en in hoeverre de samenstelling van een team van invloed is op de prestaties. In het onderzoek gingen teams van werknemers onder leiding van een manager een onderlinge competitie aan.

Mannen, vrouwen en competitie

Volgens Delfgaauw blijkt het effect van competitie afhankelijk te zijn van de match tussen het geslacht van de manager en de samenstelling van zijn of haar team. Winkels met een mannelijke manager en een relatief hoog aandeel mannelijke medewerkers reageren zeer sterk op de competitie. Naarmate er meer vrouwelijke medewerkers zijn in winkels met een man als manager is het effect van de competitie op omzetgroei lager. In winkels met een vrouwelijke manager is het precies andersom. Als er veel mannelijke medewerkers zijn, heeft de competitie geen aantoonbaar effect. Naarmate er meer vrouwelijke medewerkers zijn, is het effect van de competitie groter.

In winkels met een volledig vrouwelijk personeelsbestand vinden we dat de competitie een bovengemiddeld effect op omzetgroei heeft. Uit het veldexperiment volgt dat het niet zo is dat mannen simpelweg beter presteren onder competitie dan vrouwen, zoals de resultaten uit het laboratorium van Gneezy et al. (2003) suggereren. Ook teams met veel vrouwen reageren sterk op competitieve prikkels, mits geleid door een vrouw.

Match belangrijk

Hoewel mannen een grotere competitiedrang hebben, hoeft dit niet te betekenen dat vrouwen relatief slecht presteren onder competitie, concludeert Delfgaauw. Uit het veldexperiment blijkt dat de samenstelling van het team daarbij een rol speelt: vrouwen en mannen leveren betere prestaties onder competitie, mits er een match is tussen het geslacht van de manager en het geslacht van een voldoende groot deel van de medewerkers.

De literatuur over prestaties onder competitie is volgens Delfgaauw nog te jong om algemene aanbevelingen over de samenstelling van teams te kunnen doen. Voor organisaties die streven naar een meer gemengd personeelsbestand biedt deze literatuur wel aanknopingspunten. Het afzwakken van competitie-elementen in carrièrepaden kan de organisatie aantrekkelijker maken voor vrouwen. Dat gaat dan wel ten koste van de vervulling van de competitiedrang van een deel van de mannelijke werknemers.

Download hier het complete artikel (pdf)

Boekentips:

 

Reageer op dit artikel