artikel

Tools voor ketens en netwerken

Organisatie

Samenwerken in ketens en netwerken wordt steeds belangrijker. Zorg in ketens en netwerken biedt burgers hoogwaardige zorg en ondersteuning en optimale kwaliteit van leven. Goede samenwerking tussen alle spelers die hieraan bijdragen is hiervoor nodig. Maar hoe pak je dat aan?

Tools voor ketens en netwerken

Het boekje Tools voor ketens en netwerken van Mirella Minkman, Lidewij Vat en Stannie Driessen (allen werkzaam bij Vilans, hét kenniscentrum voor langdurende zorg) biedt inspiratie en concrete handvatten voor iedereen die de samenwerking in ketens en netwerken wil vormgeven of verder wil verbeteren. Het gevalideerde OntwikkelingsModel voor Ketenzorg is hierbij het vertrekpunt.De 9 bouwstenen uit het model die van belang zijn voor ketenzorg, zijn de kapstok voor de praktische tools en goede voorbeelden in dit boek waarmee je zelf aan de slag kunt.

Selectie van tools

In het boekje vind je 18 praktische tools en 9 praktijkvoorbeelden van organisaties die succesvol werkten aan ketenzorg. Een selectie van de 18 tools:

  • Business case maken
  • Zelfevaluatie op basis van het OMK-model
  • Casusbespreking
  • Doelgroep in kaart brengen
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Netwerkanalyse
  • Positionering ketencoördinator
  • Visie en ambitie bepalen.

Het boek: Tools voor ketens en netwerken

Samenwerken in ketens en netwerken wordt steeds belangrijker om de burgers die het nodig hebben hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden voor een optimale kwaliteit van hun leven. Goede samenwerking tussen al de spelers die hieraan bijdragen op de verschillende levensdomeinen is hiervoor nodig. Maar hoe pak je dat aan?

Reageer op dit artikel