artikel

‘De manager maakt het verschil’

Organisatie

Het succes van Het Nieuwe Werken (HNW) hangt grotendeels af van de vaardigheden en inzet van de manager. Hoe geef je leiding aan professionele organisaties waar HNW zijn intrede doet? ‘Managen is helemaal niet zo ingewikkeld, kijk eens naar opvoeden.’

‘De manager maakt het verschil’

Een filosofie die voor elk type organisatie net even anders is en als gevolg daarvan eng of heel ruim gedefinieerd wordt. Dat is hoe hoogleraar Organisatiekunde van de TU Eindhoven Mathieu Weggeman (zie foto) Het Nieuwe Werken ziet. Of het wordt ingevuld door de mogelijkheid om thuis te werken, of het wordt meer als een integraal deel van het leven gezien, waarbij werk en privé in elkaar vloeien. Weggeman is op 4 december de keynote speaker op het Congres Over Het Nieuwe Werken.

Lekker thuiswerken
Volgens hem is het juist de oudere generatie die HNW ziet in de enge betekenis van ‘lekker thuiswerken’. ‘Terwijl de jongere generatie helemaal niet in hun eentje wil thuiszitten. Die mensen willen juist een Seats to meet zoals de Van Nelle Fabriek in Rotterdam of Stripe in Eindhoven. Zij willen dicht bij elkaar zitten, van elkaar leren en alle kennis delen en dat 24/7 doen.’

Hoogopgeleid
Ook al leidt het over het algemeen tot tevredenheid bij medewerkers is HNW niet toepasbaar bij alle organisaties, zegt Weggeman in de Over Het Nieuwe Werken Special, dat net uit is. ‘Je kunt grofweg zeggen stellen dat HNW van toepassing is op hoogopgeleiden. In veel kennisbedrijven is het allang de dagelijkse praktijk, terwijl in bedrijven waar veel mbo’ers werken HNW geen stevige voet aan de grond krijgt.’

Managers
Een succesvolle HNW staat of valt natuurlijk wel met een adequate context en managers moeten daarvoor zorgen. Managen hoeft volgens Weggeman helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. ‘Kijk eens hoe dat gaat met het opvoeden. Vader en moeder hadden ook geen opleiding voor het managen van het gezin. Dat is gewoon iets wat je op basis van je algemene ervaring kunt en doet.’
Leidinggevenden moeten respect hebben, goed met mensen kunnen omgaan en hen vertrouwen. ‘Als je weinig vertrouwen hebt in mensen dan gaat het niet lukken om HNW in te voeren. Bij managers die de hele tijd de vinger aan de pols willen houden zal het geen succes worden.’

Vakkennis
Verder moet een manager aan een aantal andere dingen voldoen voor een succesvolle toepassing van HNW. ‘Je moet mensen de ruimte durven geven, goede afspraken maken over de output. Daarvoor hebben managers wel een zekere vakkennis voor nodig.’ Ook moeten managers fungeren als hitteschild voor de bureaucratie van buiten, en waar werknemers onnodig mee worden belast.
Heel belangrijk is dat je als manager mensenkennis hebt. Elk van de typen werknemers heeft andere aansturing nodig. ‘Als manager moet je het verschil maken. Maar Nederlanders doen dat niet. Wij zijn kampioen in gelijke monniken, gelijke kappen en one size fits all. Daarom wordt iedereen op dezelfde manier aangestuurd. Wij moeten dat leren.’
Bron: Manon Beuzenberg, Over Het Nieuwe Werken.
Tip: Lees ook het boek ‘Leidinggeven aan professionals – Het verzilveren van creativiteit’ door Mathieu Weggeman.

Reageer op dit artikel