artikel

Mark Nijssen: ‘Mensen moeten de verandering zelf dragen’

Organisatie

Om het proces van organisatieverandering te visualiseren, hanteert adviseur Mark Nijssen het model van een atelier. Een fysiek ingerichte ruimte met plafond, vier muren en een vloer.

Mark Nijssen: ‘Mensen moeten de verandering zelf dragen’
Sportbedrijf Venlo wordt verzelfstandigd. Om dat proces te begeleiden werd Mark Nijssen (zie foto) vanuit Rijnconsult als adviseur ingevlogen. Een mooie gelegenheid om zijn ‘Organisatie Ontwerp Atelier’ als pilot te testen. In 2015 komt er bij Vakmedianet een boek uit over zijn aanpak. ‘De harkjes van het organigram tekenen we pas op de laatste dag. Het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst.’
 
Het is mooie symboliek. In het kantoor van het Sportbedrijf Venlo staat een aantal 3D-modellen. Visualisaties van de nieuwe werkelijkheid. Eigenlijk wil Mark Nijssen helemaal geen organigram, omdat het volgens hem geen recht doet aan een werkelijkheid die veel complexer is. Maar een 3D-model komt dan nog het dichtst in de buurt. De modellen zijn gemaakt door de medewerkers van het Sportbedrijf Venlo als onderdeel van het veranderingsproces dat medio 2014 werd
ingezet toen de gemeenteraad van Venlo besloot het Sportbedrijf per 1 januari 2015 te verzelfstandigen. Sport zit op de scheidslijn van publiek en privaat en kan beter buiten de gemeente om fungeren dan erbinnen, luidde de conclusies van de Raad. De gemeente schetst nog wel kaders, subsidieert ook, maar het Sportbedrijf wordt geacht de maatschappelijke doelstelling van meer bewegen zelfstandig uit te voeren.
Josine van Loon, afdelingshoofd van het Sportbedrijf: ‘En het is toch anders als je als ambtenaar van de gemeente opereert, of echt als maatschappelijke partner kunt optreden. Je hebt een andere rol op het spelersveld en wordt omgeven door andere prikkels. Dit komt sport ten goede. Daarom moe(s)t de organisatie ook om.’ Mark Nijssen had gemeentebreed al geadviseerd over de herinrichting van de structuur en werd nu gevraagd ook het proces bij het Sportbedrijf te begeleiden. Een mooie kans voor hem om zijn ‘Organisatie Ontwerp Atelier’ in een pilot te testen. De laatste tien jaar rijpte in het hoofd van de adviseur een andere – bewustere en meer mensgeoriënteerde – aanpak voor het ontwerpen van de nieuwe structuur. ‘Ik wil organisatieontwerp bezien als productontwerp. Aan productontwerp gaat ook een lang proces van consultatie met gebruikers vooraf. Bij organisatieontwerp zie je vaak dat eerst een organigram wordt getekend en vervolgens de invulling wordt geregeld. Ik sta een proces voor waarbij de gebruikers, zoals medewerkers en klanten, uiteindelijk zelf met een model komen. Als adviseur faciliteer ik alleen
door de juiste stappen aan te geven en denkkaders te bieden. Het gaat minstens zoveel om het proces dan om de uitkomst. Iedereen betrekken, mensen laten participeren, redeneren vanuit het ontwerpen, visualiseren (in 3D of met storytelling), en beginnen bij de wensen van de gebruiker. Mensen moeten de verandering zelf dragen.’
Lees het hele artikel uit Management Executive (sept./okt. 2014) door het hieronder te downloaden.
Reageer op dit artikel