artikel

Jeugdbescherming Amsterdam ‘Beste Overheidsorganisatie 2014’

Organisatie

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) heeft op 27 januari 2015 de titel voor de ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ gewonnen.

Jeugdbescherming Amsterdam ‘Beste Overheidsorganisatie 2014’

De finale in de Ridderzaal in Den Haag was ontzettend spannend. Jeugdbescherming had sterke medefinalisten: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en gemeente Zaanstad. De jury koos unaniem voor Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA).

Lovende woorden
De jury over de winnaar: ‘Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft met veel lef en gedrevenheid een diepgaande verandering van haar werkwijze en cultuur doorgevoerd. Passie, trots en professionaliteit zijn in deze organisatie mooi verbonden. Dit heeft geleid tot een spectaculaire prestatieverbetering en een grote stijging in het welbevinden en de beroepstrots van de staf. En dat in een taakomgeving die grimmig, aangrijpend en taai is. Het succes is geboekt door eigentijdse mobilisatie van ‘bottom-up’ leervermogen vanuit de professionals. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de organisatie substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van haar functioneren enorm is verbeterd.’

Trots
Bestuurder Erik Gerritsen (zie foto) nam de prijs met trots in ontvangst: ‘Dit is een opsteker voor onze organisatie, maar ook voor de hele jeugdzorg. We zijn er heel erg blij mee, het is fijn waardering te krijgen, maar we zijn er nog niet, we blijven onszelf verbeteren.

Jury
De jury bestond uit Arjan van Gils (gemeentesecretaris Amsterdam), Wybren Jorritsma (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2013-2014), Paul ’t Hart (hoogleraar departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, Paulien Pistor (gemeentesecretaris Eindhoven), Leon van Halder (Secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, OverheidsManager van het Jaar 2013), Annet van Schreven (provinciesecretaris Drenthe), Liesbeth Spies (waarnemend burgemeester Stichtse Vecht), en Eric Jongmans (Secretaris-directeur Waterschap Rivierenland).
De jury formuleerde de volgende criteria: missiegedrevenheid, effectiviteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid, deskundigheid, openheid, leervermogen, goed werkgeverschap, veerkracht en maatschappelijke betrokkenheid.

Europese verkiezing
De vier finalisten van de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ zijn ook direct genomineerd voor de Europese verkiezing van de beste overheidsorganisatie, de ‘European Public Sector Award’ (EPSA) in 2015.

Meer informatie
De bedoeling weer centraal – Hoe JBRA 65% verspilling ontdekte
Jeugdbescherming Amsterdam van bijna failliet naar bekroonde vernieuwer
– Bestuurder Erik Gerritsen op YouTube over de methode die zijn organisatie verder hielp: deel 1 en deel 2
– Bestuurder Erik Gerritsen in Brandpunt (KRO).

Reageer op dit artikel