artikel

Recensie De Corporate Tribe: Anders dan anders

Organisatie

Anders dan anders. Qua verhalen, qua vormgeving en qua aanpak. En juist daarom inspireert ‘De Corporate Tribe’ van Danielle Braun en Jitske Kramer!

Recensie De Corporate Tribe: Anders dan anders

Over organisatiecultuur, organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen heb ik veel gelezen. Dit boek zorgt echter voor een andere en nieuwe bril om te kijken naar organisaties: de antropologische bril. Het boek helpt je om andere kanten van een organisatie te belichten ten einde de organisatie vooruit te helpen.

Het boek is grofweg verdeeld in drie stukken: Uitleg over wat cultuur is, de onderlinge interactie binnen culturen en relaties en het transformeren van culturen. Je kunt er voor kiezen om het boek in één keer uit te lezen. Ik heb er echter voor gekozen om het boek er elke dag een keer bij te pakken en kleine stukjes te lezen en deze te gebruiken als inspiratie voor één van de verandertrajecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Danielle Braun en Jitske Kramer, de auteurs, hebben een procesmodel voor antropologische cultuurverandering ontwikkeld met daarin vier fasen:

  1. Emic – going native: microstories ontdekken, informele interviews en observeren van organisatie;
  2. Etic – vertalen, duiden en diagnose: context en kaders verhelderen en komen tot de vraag achter de vraag;
  3. Verandering bepalen – toekomstvisie, interventiestrategie en narrative of change;
  4. Verandering doen – acties uitvoeren, gedrag en verhalen spreiden: bepalen van interventies aan de hand van het totemmodel (zie verderop).

De auteurs laten je na de introductie van dit model continu reizen naar (veelal) andere delen van de wereld om je te inspireren op het gebied van: rituelen, relaties, leiderschap en culturen. Om vervolgens met die bril naar organisaties en culturen te kijken. De voorbeelden prikkelen en inspireren tot nadenken.

Wat ik als veranderaar jammer vindt is dat het ‘model van de vijf type cultuurtransities, het totemmodel’ pas achteraan in het boek wordt geïntroduceerd. Nu viel alles uit het boek pas op de laatste bladzijdes in elkaar en was het gedurende het boek regelmatig zoeken naar interpretatie van de vele voorbeelden. Als je dit omgedraaid had zou je het meteen een plek kunnen geven.

Conclusie: Het boek laat opnieuw inzien dat het van grote waarde is om zo af en toe eens je huidige manier van kijken los te laten. Bekijk het eens van een andere kant, de antropologische kant. Vooral ter inspiratie een erg mooi boek. Ben je als (extern) adviseur of trajectbegeleider op zoek naar een alternatief verandermodel voor cultuurtransitie, begin dan achterin met lezen van het boek en laat je vervolgens inspireren door de vele (voor)beelden. Omdat ik de praktische handvatten met betrekking tot het anders organiseren toch enigszins mis, maar wel geïnspireerd ben geraakt door de vele verhalen geef ik het boek 3,5 van de 5 sterren.

Bron: Sebastiaan van der Valk op Managementboek.nl

Reageer op dit artikel