artikel

Toezicht en evolutietheorie

Organisatie

Betrouwbaarheid en validiteit worden in organisaties zorgwekkend door elkaar gehaald. 

Toezicht en evolutietheorie

Dat stelt Henk Verhoeven, docent Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogescholen (zie foto).

In moderne organisaties zien we een zorgwekkende trend om zeer complexe inschattings- en beoordelingsprocessen terug te brengen naar overmatig versimpelde criteria. Een goed bedrijf is meer dan komende kwartaalcijfers. Een goede politieagent is meer dan aantal bekeuringen dat hij uitschrijft. Een goede wetenschapper is meer dan zijn aantal publicaties. Een goede school is meer dan haar Cito-uitslagen. Een goed re-integratiebureau is meer dan aantal plaatsingen dat ze waarmaakt. Een goede bank is meer dan aantal verkochte hypotheken. Een goed ziekenhuis is meer dan laag dodencijfer en een goede HBO-instelling is meer dan aantal uitgereikte diploma’s.
De toezichthouder faalt als hij alleen maar let op telbare en eenvoudig rapporteerbare proporties. De vraag of de gekozen criteria valide zijn wordt niet of onvoldoende gesteld. Verhoeven toont vanuit de evolutietheorie aan waarom dat wel noodzakelijk is. ‘Het vermogen omgevingsomstandigheden adequaat in te schatten en daar passende maatregelen op te nemen, is immers een kenmerk van alle succesvolle levende systemen.’ 
Lees het hele artikel van Henk Verhoeven door het hieronder te downloaden.

 

Reageer op dit artikel