artikel

Al dat gekantel…

Organisatie

‘We gaan de organisatie kantelen’, vertelde de gemeentebestuurder vol trots. Op mijn waarom-vraag bleef hij akelig stil. Onvoorstelbaar, vind ik.

Al dat gekantel…

Als de ‘papieren ambitie’ niet leidt tot daden van medewerkers, dan wordt de oorzaak al snel gezocht in de organisatiestructuur. Fout. Daarmee pak je niet het onderliggende probleem aan.
Kijk, mijn eenvoudige visie is als volgt. Een organisatie is een georganiseerde groep mensen met een bepaald doel. Een organisatiestructuur laat mooi op papier zien hoe we zijn ‘georganiseerd’ en hoe ‘de lijntjes lopen’, maar de praktijk is anders. Een functiebenaming zegt niet altijd alles over aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid. En wat er in een vergadering wordt besproken, is niet per se hetzelfde als bij de koffieautomaat.
De best georganiseerde groep mensen ziet elkaar regelmatig in levende lijve, kijkt elkaar in de ogen als ze een gesprek voeren en weten elkaar te vinden als dat nodig is.
Dus. De volgende keer. Voordat de hele organisatie weer wordt ‘gekanteld’, kijk dan eerst eens kritisch naar de manier waarop mensen samen werken. In het bijzonder naar de manier waarop informatie wordt uitgewisseld en wie waarvoor aanspreekpunt is.

Hans van Emmerik werkt bij het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Hij helpt organisaties bij het visualiseren van hun strategische denkwerk en het prioriteren van uitdagingen. 

Reageer op dit artikel