artikel

Wouter Hart wint prijs met artikel over ‘Verdraaide Zelforganisaties’

Organisatie

Wouter Hart, auteur van en spreker over het boek ‘Verdraaide organisaties’ heeft de ROA Professionele Publicatie Prijs in de wacht gesleept. Hij won de prijs met zijn artikel: ‘Verdraaide Zelforganisaties: Op zoek naar het echte verhaal’.

Wouter Hart wint prijs met artikel over ‘Verdraaide Zelforganisaties’

In het artikel maakt Hart in klare taal, voor een breed publiek duidelijk wat de plussen en minnen zijn van zelforganisatie. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan één van de meest urgente vragen in de wereld van organisaties op dit moment.

Eigenaarschap terug bij de professional

Veel organisaties vragen zich af hoe ze aan professionals het eigenaarschap weer kunnen teruggeven. Vaak kiezen ze er dan voor om te gaan werken met zelfsturende of zelforganiserende teams.

Maar in hoeverre leidt die keuze er toe dat er (weer) een structuuroplossing komt voor wat eigenlijk een dieperliggend probleem is? En wordt dan de vorm niet weer snel een doel op zich?

Structuuroplossing

In de winnende publicatie stelt Wouter Hart dat vaak een structuuroplossing gekozen wordt in plaats van het dieperliggend probleem aan te pakken. Het is vaak makkelijker om houvast te vinden in de vorm, dan in een aansprekende visie, aldus de auteur.

Medewerkers hebben maar al te vaak last van onvoldoende kennis over de prioriteiten van hun organisatie: middelen worden dan nogal eens tot doelen verheven, hetgeen de productiviteit ondermijnt.

De publicatie is goed onderbouwd met praktijkargumenten en bedrijfskundige logica. Voor vele lezers is Hart’s verhaal heel herkenbaar en zet aan tot verder denken en toepassen, op velerlei gebieden.

Gratis whitepaper van Wouter Hart

Via een aantal inzichten en zes concrete handreikingen voor het ‘HOE’, probeert Wouter Hart je te behoeden voor de valkuilen die we op veel plaatsen zien ontstaan.

verdraaide zelforganisaties

De winnende publicatie is hier als whitepaper gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel