artikel

10 principes om de organisatiecultuur te benutten en verbeteren

Organisatie

De organisatiecultuur is belangrijk voor bedrijfssucces. Maar cultuur is lastig te veranderen, zo leert de praktijk. Sterker, wij denken dat snelle, grootschalige cultuurveranderingen onmogelijk zijn. Cultuur is immers de fundamentele persoonlijkheid van een bedrijf, de essentie van hoe mensen daarbinnen met elkaar omgaan en werken. Anders gezegd, cultuur is een zichzelf in stand houdend gedragspatroon dat bepaalt hoe dingen worden gedaan.

10 principes om de organisatiecultuur te benutten en verbeteren
De organisatiecultuur is ongrijpbaar complex

De organisatiecultuur is ongrijpbaar complex, vernieuwt zich continu en evolueert langzaam, vooral door geleidelijke verschuivingen in leiderschap, strategie en andere omstandigheden. Dat verander je niet 1-2-3 met een formeel programma, een memo van hogerhand of posters met ‘onze nieuwe waarden’.

Hoe kunnen managers dan wel werken aan en met cultuur? Op basis van onderzoek beschrijven we 10 principes van organisatiecultuur. Door de principes te hanteren, kan uw organisatie leren cultuur(elementen) te benutten en verbeteren, en zo de kans op financieel en operationeel succes vergroten.

De 10 principes van organisatiecultuur verbetering

  1. Werk met en binnen je huidige culturele situatie
  2. Verander gedrag en mindsets zullen volgen
  3. Focus op enkele kritieke gedragingen
  4. Zet uw authentieke informele leiders in
  5. Laat uw formele leiders niet ontkomen
  6. Koppel gedragingen aan businessdoelen
  7. Laat de impact snel zien
  8. Gebruik cross-organisatiemethoden om ‘viral’ te gaan
  9. Stem programma-inspanningen af op gedragingen
  10. Blijf uw culturele situatie actief managen

Lees ook:

Boekentip: de Corporate Tribe >>>

Door: Katzenbach, Carolin Oelschlegel en James Thomas

Reageer op dit artikel