artikel

Meer interimmers en beleidsadviseurs bij de overheid

Organisatie

Steeds meer interimmers en externe beleidsadviseurs gaan aan de slag bij overheid.

De Rijksoverheid heeft meer externe beleidsadviseurs ingehuurd, blijkt uit de rapportage over 2016. De uitgaven aan extern beleidsadvies stegen van € 16 mln. naar € 22 mln. De grootste spendeerders zijn Instrastructuur & Milieu (van € 5 naar 9 mln.) en Financiën (van enkele tienduizenden naar € 3 mln.).

De uitgaven aan HR-advies en communicatieadvies liepen juist terug. De totale uitgaven aan organisatie- en formatieadvies daalden van € 25 naar 16 mln. De grootste daling was bij het ministerie van BZK, dat in 2015 nog bijna € 10 mln. uitgaf aan HR-adviseurs en vorig jaar € 500.000.

Iets meer interim

Vorig jaar gaf de Rijksoverheid bijna € 16 mln. uit aan inhuur van interimmanagers. Dat is een stijging van 1,5%. Deze uitgaven lijken zich sinds 2014 te hebben gestabiliseerd. In 2009 werd er nog bijna € 25 mln. uitgegeven aan interim-management.

Het ministerie van BZK is de grootste spendeerder: ruim € 7 mln. – al daalden de uitgaven hier met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. VWS gaf 55% meer uit aan interim-management, Infrastructuur & Milieu 38% meer en BZ 28% meer. Financiën gaf er 73% minder aan uit, SZW 34% minder. Ruttes ministerie van Algemene Zaken gaf nul euro uit aan interim-management.

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

Boekentip: Business-informatieplanning

Reageer op dit artikel