artikel

Wat is beter: samenwerking, of teamwork?

Organisatie

Jaloezie, misverstanden en vijandschap komen vaker voor dan vruchtbare samenwerking tussen managers of businessunits. En dat terwijl in de meeste organisaties juist gezegd wordt dat er meer samengewerkt moet worden.

Wat is beter: samenwerking, of teamwork?
Teamwork en samenwerking worden vaak verward

Er zijn heel veel redenen waarom samenwerking mislukt. Een van de belangrijkste is – volgens Harvard Business Review – dat samenwerking en teamwork verward worden. Bij teamwork zijn de acties van de teamleden van elkaar afhankelijk, maar dienen allemaal hetzelfde resultaat. Daarvoor is er veel overleg nodig tussen de teamleden en de managers om acties af te stemmen en zo een positief resultaat te krijgen. Bij samenwerking is er iets anders aan de hand. De samenwerkingspartners kunnen concurrerende doelen hebben en hun resultaten hoeven niet afhankelijk te zijn van het werk van de ander. Deze twee aspecten vragen heel verschillend leiderschap.

Teamwork

Bij teamwork is er een leider nodig die de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld geschillen op te lossen. Of een leider die kan zorgen dat taken gestructureerd en gecoördineerd uitgevoerd worden. En de leider moet zorgen dat alle teamleden een waardevolle bijdrage leveren en desnoods incompetente leden uit het team zetten. Kortom, de leider is verantwoordelijk voor de teamprestatie.

Samenwerkingsverband

Bij gewone samenwerking is er geen leider die overkoepelende verantwoordelijkheid draagt. Samenwerkingspartners kunnen dus niet naar een leider lopen die een probleem oplost, of die een richting bepaalt. Dit komt mede doordat er geen gemeenschappelijk doel is. Bij samenwerking tussen verschillende afdelingen kan dit conflicterend werken, omdat de afdeling inkoop een heel ander belang denkt te hebben dan de afdeling sales, of klantcontact.

Een samenwerkingsverband, zeker als dat overkoepelend is over afdelingen of businessunits, kan pas goed presteren als ze een gemeenschappelijke verantwoording moeten afleggen over de doelen die gemeenschappelijk zijn. En dan komt de samenwerking eigenlijk al weer dichter tegen teamwork aan te liggen.

Teamwork niet vanzelfsprekend

Leestip: Handboek teamcoaching

Leestip: Handboek teamcoaching

Maar ook als er een gemeenschappelijk doel is, is teamwork niet vanzelfsprekend. Er moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Emotionele betrokkenheid
    Een team is pas een team als de teamleden emotioneel bij elkaar en bij het doel betrokken zijn.
  • Respect voor expertise
    Teamleden moeten elkaar respecteren om hun expertise. Op verschillende vlakken moet er een leider zijn die in een deelgebied de meeste kennis en ervaring heeft en van wie dat door de rest wordt onderkend.
  • Speelruimte
    De teamleden moeten speelruimte hebben om met elkaar te kunnen afwegen wat er noodzakelijk is, wat er als eerste gedaan moet worden, en wat de kosten en baten van een actie zijn.

Om projecten echt goed van de grond te krijgen is het volgens Harvard Business Review dus het beste om in te zetten op teamwork. Want losse samenwerkingen komen vaak niet van de grond. En als die wel van de grond komen, is het omdat de samenwerking aan de vereisten van een team voldoet. Dus kun je het beste sowieso een team optuigen.

Bron: Harvard Business Review

Door: Eduard van Brakel

Reageer op dit artikel