artikel

Meten is weten – ook wat betreft uw bedrijfscultuur

Organisatie

Om uw compliance- en ethiekbeleid te managen en te optimaliseren kunt u niet zonder benchmarks.

Meten is weten – ook wat betreft uw bedrijfscultuur
Ook de bedrijfscultuur is meetbaar

Alleen door te meten kunt u de interne besluitvorming verbeteren, en daardoor juridische, financiële, toezicht- en reputatierisico’s minimaliseren. Uiteindelijk wilt u natuurlijk een bedrijfscultuur creëren en bewaken die ertoe bijdraagt dat uw organisatie tot in alle haarvaten uw ethische principes, normen en waarden deelt.

NAVEX Global, een van ‘s werelds grootste consultancy’s gespecialiseerd in ‘ethics and compliance’, onderzocht voor de tweede keer hoe ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en de Asia-Pacific (APAC) omgaan met de diverse ethics en compliance (E&C)-programma’s. Daarbij ging het vooral om een antwoord te vinden op vragen als:

 • Wat zijn momenteel de prioriteiten, wat de grootste uitdagingen?
 • Wat staat er op de rol voor dit jaar?
 • In welke mate wordt E&C-software ingezet?
 • Waarin worden resources ingezet?
 • Hoe beoordelen de deelnemers de volwassenheid van hun eigen programma’s en inspanningen?
 • Hoe wordt effectiviteit en succes gemeten?
 • Zijn er concrete voorbeelden van dat en hoe het E&C-beleid effect sorteert?

Conclusies

De belangrijkste bevindingen:

 • Als topprioriteit noemt men het verbeteren van de bedrijfscultuur. Maar slechts 32% heeft concrete plannen om die cultuur te ‘assessen’ …
 • De grootste uitdaging ligt in het meten van de werkelijke effectiviteit van het huidige beleid. Slechts 36% van de deelnemers acht de kwaliteit ervan momenteel ‘goed’.
 • Er dient meer bekendheid te komen met het beleid en de bijbehorende afspraken. Ook is het hoog tijd dat te (her)evalueren.
 • De gevolgen van het melden van misstanden baren nog steeds zorgen.
 • Steeds vaker en uitgebreider wordt er over E&C-beleid gerapporteerd aan de Board.
 • Men maakt zich steeds meer zorgen over ‘third party due diligence’ en de E&C-risico’s bij en door ketenpartners.

Bron: EMEA & APAC Culture and Compliance Benchmark Report 2017, via www.navexglobal.com

Reageer op dit artikel