artikel

Wouter Hart publiceert Anders Vasthouden

Organisatie

De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de publicatie van Anders Vasthouden, opvolger van de onverbiddelijke bestseller Verdraaide Organisaties. Kan auteur Wouter Hart nog een keer de snaar raken die bij zovelen in de zorg resoneerde? Terug naar de bedoeling. Van systeem- naar leefwereld. De pijl omdraaien. Deze formuleringen lagen iedereen op de lippen nadat Verdraaide Organisaties het licht had gezien, ondersteund door talloze lezingen en congressen over dit onderwerp.

Wouter Hart publiceert Anders Vasthouden
Wouter Hart: ga staan voor de bedoeling

Het boek was en is een ongekend succes en moet dus wel de juiste boodschap op het juiste moment zijn geweest. Geldt dat ook voor het nieuwe boek Anders Vasthouden, waarin Hart negen sleutels voor het werken vanuit de bedoeling introduceert? De uitgever denkt in ieder geval van wel, want de eerste druk bedraagt maar liefst 5000 exemplaren en de tweede druk van opnieuw 5000 stuks ligt al op de persen; ongekend voor een managementboek.

Houvast
Anders Vasthouden gaat niet over het bieden van oplossingen, maar over het aanspreken en faciliteren van het oplossende vermogen van mensen. De auteur zegt het zo: ‘Wanneer mensen in de leefwereld worden gezien als uitvoerders van de systeemwereld, dan worden ze zogezegd ontslagen van het nemen van verantwoordelijkheid. Met het Anders Vasthouden gaat het erom dat juist de mensen in de leefwereld verantwoordelijk zijn voor het komen tot de goede oplossing. Waarbij zowel de mogelijkheden die in die leefwereld voorhanden zijn, als de grote waarde die de systeemwereld te bieden heeft, slim worden benut.’ Met de volgende negen sleutels biedt Hart de lezer daarbij houvast:

  1. De werkelijke opgave in het licht
  2. Een ander houvast
  3. Van abstracte klant naar die ene mens
  4. Van oplossing naar oplossend vermogen
  5. Een passende uitdaging
  6. De letter vanuit de geest
  7. Cultuur van verantwoordelijkheid
  8. Stevigheid vinden
  9. Denken in dynamieken

Geen jargon
Wie de afgelopen jaren wel eens een lezing van Wouter Hart heeft bijgewoond, is vertrouwd met zijn zoontje Jasper, dochtertje Sterre en vrouw Bauke. Want vaak verbindt Hart zijn betoog over management met zijn thuissituatie en de opvoeding van zijn kinderen. Metaforen over het inschenken van een bakje yoghurt, het opzetten van een campingtafeltje of de toverdrank van Panoramix worden ook in dit boek steeds volgehouden. Dat komt soms wat geforceerd over, maar daar staat tegenover dat in het hele boek nauwelijks tot geen managementjargon voorkomt. En dat is een verademing in een tijd waarin boeken en lezingen bol staan van terminologie als businessmodelling, agile, skills, tools en mindsets. Niets van dat alles bij Hart. Zijn taalgebruik blijft consequent Nederlands en bevat nauwelijks moeilijke woorden. Deze auteur heeft het niet nodig om zijn autoriteit te voeden met eloquente zwaarwichtigheid.

Bijbels karakter
Daar staat wel wat tegenover. Je moet je als lezer openstellen voor de toon van dit boek, die nog het meest doet denken aan een ouderwetse preek. Parabels worden uitgelegd. Hemelse vergezichten worden geschilderd. Maar niet zonder dat steeds jouw eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt. De terug naar de bedoeling gedachte is in dit nieuwe boek bijna religieus uitgewerkt. Er worden dingen in het licht gezet. Liefde is onontbeerlijk. En de negen sleutels blijken er toch tien te zijn, net zoveel als de geboden waarmee Mozes van de berg kwam. Want de tiende sleutel dat ben je zelf; dat is de sleutel die past op de deur naar een nieuwe omgeving waarin je je bestemming (bedoeling) gaat vinden. De gedachte dat er een bedoeling is, heeft trouwens al iets religieus’. Het Bijbelse karakter van dit prachtig vormgegeven boek wordt versterkt door de illustraties van Thom Verheggen. Hij tekent een soort kerstengeltjes die veel in of op wolken zitten, gevangen worden in lichtkegels of vragend in spiegels kijken.

Drie-eenheid
Maar wie zich hiervan niets aantrekt, heeft met dit nieuwe boek van Hart een vlot leesbaar en praktisch leerboek te pakken. Want de negen sleutels zijn briljant in hun eenvoud en toepasbaarheid. De talloze voorbeelden, anekdotes en vergelijkingen zijn bijna allemaal illustratief en inspirerend. Waar het eerste boek Verdraaide Organisaties nog in een tweemanschap met NVTZ-directeur Marius Buiting tot stand kwam, is Ruud Klarenbeek – bestuurder JP van de Bent Stichting – daar nu bij gekomen. Deze drie-eenheid paste waarschijnlijk goed bij de inspiratie die noodzakelijk was om tot de schepping van Anders Vasthouden te komen; wie de vader, de zoon of de heilige geest was, laten we dan maar in het midden.

Door: Jan Kloeze, hoofdredacteur BoardRoom ZORG

 

Event Verdraaide Organisaties: 15 december 2017

Hoe kun je als organisatie nu écht vanuit de bedoeling werken? Hoe geef je vorm aan die verandering in een speelveld dat helemaal gericht is op het navolgen van het systeem? Wouter Hart geeft op 15 december inzichten, handvatten en 9 sleutels om de pijl om te draaien in je organisatie. Maarten Schurink en Jannette Spiering geven verdraaid mooie voorbeelden vanuit overheid en zorg.

Reageer op dit artikel