artikel

Recensie van Het nieuwe samenwerken: management & vakspecialisten

Organisatie

Op basis van haar zevenjarige studie naar de rol van het management en specialisten in organisaties, schreef Ineke van der Ploeg met Het nieuwe samenwerken: management & vakspecialisten haar verfrissende kijk op het gewenste functioneren van beide rollen in de moderne organisaties. Haar visie doorbreekt de oude managementmythes en duidt de impact die specialisten in organisaties kunnen en moeten hebben. Op een heldere en richtinggevende wijze geeft ze de lezer uitdagingen mee.

Recensie van Het nieuwe samenwerken: management & vakspecialisten

De managementmythe is voorbij, vakspecialisten komen vooraan in de rij, stelt ze. Achter elke sterke manager staat een nog sterkere specialist. Specialisten veel meer betrekken bij de beleidsvorming blijkt essentieel voor een gezond ontwikkelperspectief van een organisatie. Leiders van de inhoud zijn keihard nodig. Multidisciplinair samenwerken i.p.v. ‘om de beurt’ beleidsonderwerpen van vakspecialist naar vakspecialist laten gaan. Dat heeft de toekomst.

Organisaties zijn veel te complex geworden om enkel en alleen hiërarchisch geleid te worden. In een organisatie is een Specialisten Development trainingsprogramma noodzakelijk. Specialisten zijn op inhoud goed geschoold, doch te weinig getraind op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en beïnvloeding. Ineke geeft daartoe mooie inspirerende handreikingen.

In haar slotwoord geeft Ineke aan, dat je een honderdjarige managementmythe niet zomaar uitroeit. Onze samenleving is ingericht op een hiërarchische organisatieopbouw, kijk maar naar het beloningsgebouw. De voorgespiegelde nieuwe aanpak in het boek, waarbij de rol van specialisten in de besluitvorming in een andere context komt te staan, biedt onnoemelijk veel perspectieven.

De visie op de inzet van specialisten in organisaties past prachtig in de lijn met het ‘managementboek 2008’ van prof. dr. ir. Matthieu Weggeman met als titel: ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ Het gaat daarin over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren. Het boek van Ineke van der Ploeg sluit daar meesterlijk op aan. Het nieuwe samenwerken: management en vakspecialisten is een echte aanrader voor hen, die zijn of haar organisatie effectiever en naar een hoger plan wil brengen, zowel voor managers en zee zeker voor specialisten. Het boek is prettig leesbaar en mooi vorm gegeven.

Boekbespreking door: ing H.B. Hiemstra, gepensioneerd Manager Water en Directielid Wetterskip Fryslân

Het boek: Het nieuwe samenwerken: management en vakspecialisten

De rol van vakspecialisten in organisaties neemt steeds meer strategische proporties aan, terwijl de traditionele rol van het management afneemt. Werken betekent vaker samenwerken in gelijkwaardigheid in verschillende teams, die per thema van samenstelling veranderen: het nieuwe samenwerken.

Reageer op dit artikel