artikel

Nieuwe organisatievormen vragen om visie en overtuigingskracht

Organisatie

Agile werken, holacratisch organiseren, een goede mix van vast en flex, iedereen heeft de mond ervan vol. Het nieuwe organiseren is here to stay. Organisaties moeten wel, want snel inspelen op de wensen van de klant is prio nummer één. Snelheid en wendbaarheid zijn goud waard en dat gaat nou eenmaal niet met een hiërarchische traditionele organisatie, enkel bestaand uit vaste medewerkers.

Nieuwe organisatievormen vragen om visie en overtuigingskracht

De grote valkuil is dat de zelfsturende teams iets te vaak de verkeerde kant uit sturen. Of dat door het wegsnijden van managementlaag na managementlaag de onduidelijkheid groeit. Welke rol heeft de leidinggevende nog wanneer technologie monitorings- en controletaken overneemt en medewerkers in multidisciplinaire teams zelf hun weg weten te vinden? Welke kwaliteiten zijn nu echt belangrijk voor de nieuwe leider?

Visie geeft richting en motiveert mensen

Er zijn drie basisprincipes die vaak terugkomen in nieuwe organisatievormen: zelfsturend vermogen, het holacratisch gedachtegoed en multidimensionaal organiseren. Deze principes geven teams bestaand uit medewerkers en andere betrokkenen zoals zelfstandige professionals, gedetacheerden, partners en klanten, meer vrijheid waardoor snelheid ontstaat. Maar gaat de snelheid wel de goede richting op? Welke beslissingen kunnen de teams zelf nemen? En hoe zorg je ervoor dat teams op tijd op de juiste veranderingen reageren? In het Trendonderzoek dat wij recentelijk met ABN AMRO deden vroegen we zelfstandig professionals welke leiderschapskwaliteiten zij het meest belangrijk vinden bij leidinggevenden. Visie stond met stip bovenaan en dat is dan ook niet voor niks. Het geeft richting, motiveert medewerkers en vormt de paraplu voor de kernwaarden en principes van de organisatie. De combinatie van een leider met visie en een team bestaande uit een gezonde mix tussen vast en flex zorgt voor innovatie, creativiteit, stabiliteit en kennis. Hiermee onderken je trends en bewaak je consistentie binnen het bedrijf.

Kun jij mensen overtuigen?

Technologie en nieuwe samenwerkingsvormen maken organisaties minder hiërarchisch en teams meer zelfsturend. Medewerkers volgen niet langer klakkeloos orders op. Nee, als leider zal je ze moeten overtuigen en inspireren. Wil je deze vaardigheid als manager succesvol inzetten, dan zijn er een paar aandachtspunten:

  1. Geloofwaardigheid – Zorg eerst voor geloofwaardigheid door te laten zien dat je verstand van zaken hebt.
  2. Relatie – Minstens zo belangrijk, bouw een relatie met je team op. Merken ze dat je echt naar ze luistert, dan zullen ze ook naar jou luisteren.
  3. Bewijs – Onderbouw een strategie of organisatorische verandering met bewijs en voorbeelden. Zo maak je het inzichtelijk en herkenbaar.

Visie, overtuigingskracht en analytisch vermogen behaalden de top drie van belangrijkste leiderschapskwaliteiten anno 2018. Andere kwaliteiten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn: ondernemerschap, organiserend vermogen, vereenvoudigen en ‘bevrijden’, geloof in het intellect van het collectief en nieuwsgierigheid.

Wat nu?

In een tijd waarin alles nog draait om individuele beoordeling en procesgericht werken, zoeken leidinggevenden hun weg naar nieuwe leiderschapsstijlen die passen bij de nieuwe organisatievormen. Medewerkers, teams én leidinggevenden moeten goed en snel met constante verandering om kunnen gaan. De verandering van teams is hoogstwaarschijnlijk permanent. Op elke managementagenda horen nu dus belangrijke vragen te staan als: Welke leiderschapskwaliteiten moeten we ontwikkelen? Wat voor trainingen zijn daarvoor nodig? Hoe integreer je vast en flex? Hoe gaan we anders beoordelen? En hoe zit dat als we straks ‘artificial’ medewerkers in huis hebben? Stuk voor stuk onderwerpen die om een actieplan vragen, en vervolgens om continu aanpassen en bijsturen.

Door: Marc Loo, commercieel directeur Between Staffing

 

Reageer op dit artikel