artikel

Is het agile, of scrum?

Organisatie

De termen ‘Agile’ en ‘Scrum’ worden regelmatig als synoniemen gebruikt. Dat klopt niet, al is het best begrijpelijk. Agile is een mindset, waarmee je denkt en handelt. Scrum is geen mindset, maar de bekendste en populairste aanpak om agile te werken. In de praktijk maakt meer dan 70 procent van de organisaties die agile werken gebruik van Scrum. Scrum is een soort trainingsplan waarmee je fit kunt worden. Dat plan past bij de meeste mensen, maar het is natuurlijk niet het ultieme plan; vele wegen leiden naar Rome.

Is het agile, of scrum?

Scrum toepassen is een prima eerste stap

Scrum helpt een organisatie, afdeling of team om een gerichte interventie te doen om wendbaarder te worden. Scrum dwingt je om een aantal zaken in te vullen en het helpt om te bepalen hoe dat zou moeten. Deze aanpak helpt om de huidige situatie te doorbreken en iteratief, waardegericht en lerende wijs te gaan werken. Met Scrum wordt een organisatie niet gegarandeerd agile, maar het is in veel gevallen wel een uitstekende eerste stap in de juiste richting.

Zeker als je start met agile, biedt Scrum vaak het benodigde houvast. Scrum richt een werkritme in dat bestaat uit korte perioden. De zogenoemde sprints volgen elkaar op en duren altijd even lang. Sprints van één of twee weken worden in de praktijk het meest gebruikt, maar ook sprints van drie of vier weken zijn toegestaan. Elke sprint levert altijd minimaal één werkend resultaat op. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Scrum ook een procesmatige kant: twee lijsten (product backlog en sprint backlog), drie rollen (teamlid, product owner en Scrum master) en vijf bijeenkomsten (sprintplanning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective, en product backlog refinement).

In de praktijk bestaat het gevaar dat er te veel nadruk wordt gelegd op deze procesmatige kant en dat het werkende resultaat uit het oog wordt verloren. Teams zijn dan ‘aan het scrummen’, maar het gaat niet om de processtappen die je zet, maar om wat je ermee bereikt. Agile zorgt voor snelle resultaten, waarde en het vermogen om te kunnen bijsturen naar aanleiding van alles wat je leert en ontdekt. Het risico van een focus op Scrum is dat je als je niet uitkijkt nog steeds pas aan het einde klantfeedback krijgt.

Werk dus vooral als een dolfijn: in sprints telkens boven water komen met werkende resultaten. En toets die resultaten, het liefst laat je ze door echte klanten ervaren. Scrum is opgezet om juist dat te bereiken. Scrum is een soort recept om agile te werken, via iteratieve resultaten in sprints.

Bron: Agile

Door: Rini van Solingen

Reageer op dit artikel