artikel

Key resources, kernactiviteiten en key partners

Organisatie

Key recourses, kernactiviteiten, en key-partners hebben veel met elkaar te maken en in elk businessmodel komen ze voor. Maar wat betekenen deze termen nu precies?

Key resources, kernactiviteiten en key partners

Key Partners

Wanneer je key resources op een rijtje zet, neem dan alleen die assets op die echt essentieel zijn voor het creëren, communiceren, verkopen en leveren van waardeproposities. Negeer secundaire assets die gewoonlijk door de meeste ondernemingen worden gebruikt, zoals bureaus of computers. Ondernemingen gebruiken de volgende vier soorten resources:

 1. Mensen
  Geschoolde en ongeschoolde medewerkers, inclusief uitvoerders, uitzendkrachten en gespecialiseerde dienstverleners.
 2. Materiële eigendom
  Voertuigen, computers, gebouwen, grond, apparatuur, meubilair, tools, voorraden.
 3. Immateriële eigendom
  Merken, methoden, systemen, software, patenten, auteursrechten, licenties.
 4. Geld
  Cash, aandelen, vorderingen, kredietlijnen, financiële waarborgen.

Kernactiviteiten

Dit zijn de belangrijke dingen die een organisatie moet doen om te zorgen dat haar businessmodel werkt, in het bijzonder het creëren, communiceren, verkopen en leveren van waardeproposities — en vervolgens de follow-up om klanttevredenheid te waarborgen. Het kan handig zijn aan drie soorten kernactiviteiten te denken:

 1. Maken
  Dit omvat het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, problemen oplossen of leveren van diensten of producten (diensten worden ‘geconsumeerd’ wanneer ze worden geleverd).
 2. Verkopen
  Dit omvat aanbevelen, demonstreren, promoten of reclame maken voor specifieke diensten of producten (of voor de onderneming zelf).
 3. Ondersteunen
  Dit betekent activiteiten die niet direct samenhangen met ofwel maken ofwel verkopen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer toezicht houden, accounting of het onderhouden van computernetwerken.

Key partners

Veel ondernemingen vinden het te duur of inefficiënt om alle key resources in eigendom te hebben of elke kernactiviteit zelf uit te voeren. Dus zoeken ze partners die hulp of resources kunnen bieden die essentieel zijn om te zorgen dat het businessmodel werkt.

Opmerking: key partners kunnen verschillen van leveranciers. Leveranciers concurreren vaak met elkaar om de onderneming als klant te winnen, en ze kunnen gemakkelijk vervangen worden. Key partners daarentegen zijn niet gemakkelijk te vinden of te vervangen. Het kan zijn dat de onderneming moet concurreren met andere ondernemingen om een key partner te verwerven. Soms echter zijn leveranciers key partners. Apple’s relatie met Foxconn is een voorbeeld.

Bron: Business Modellen voor teams

Door: Door Tim Clark en Bruce Hazen

Reageer op dit artikel