artikel

De Emotiedokter en bomenkap

Organisatie

In onze maatschappij en in organisaties herkennen we steeds meer de waarde van emoties. Deze sturen voortdurend ons gedrag, vaak ongemerkt, en uiterst effectief. Dit weten we door neurologisch onderzoek – onderzoek naar hersenen. En we kunnen het ook zien aan gezichtsexpressies, waarmee we van alles aan elkaar kenbaar maken.

De Emotiedokter en bomenkap

Toch hebben emoties ook een slechte reputatie. Hoewel ze ons dag in dag uit helpen omgaan met talloze kansen en bedreigingen, worden de meeste mensen zich pas bewust van emoties in situaties die bijzonder heftig zijn, of waarin tegenstrijdige belangen spelen. Dat is ook precies het moment, waarop ons bewustzijn nodig is, om koers te bepalen met het oog op de langere termijn.

De Emotiekaarten helpen in kaart brengen wat emoties in uiteenlopende situaties doen. De Emotiedokter analyseert iedere twee weken een situatie, door een willekeurige medelander te vragen welke emoties men bij een situatie ervaart. Voor elk van deze emoties geven we vervolgens een verklaring.

Deze week:

Elmer pakt: 

Verbaasd, Geërgerd

Teleurgesteld, Verlangend, Verwonderd

Afwijzend, Wantrouwend, Bewust

Twijfelend, Beschaamd, Zorgzaam

Emotiekaarten

Emotiekaarten

  • Verbaasd betekent dat iets anders gebeurt dan je verwacht. Geërgerd betekent dat iemand een grens overschrijdt, waarvan jij verwacht dat men deze kent en respecteert.
  • Verlangend betekent dat je uitziet naar een verandering die veel voor je betekent. Teleurgesteld betekent dat iets waar je op rekent uitblijft, met een verlies als gevolg. Verwonderd betekent dat je een gebeurtenis niet direct kunt plaatsen, waardoor je zelf- of wereldbeeld aanpassing nodig heeft.
  • Wantrouwend betekent je gereserveerd opstellen, omdat je kwade intenties bij een ander vermoedt. Afwijzend betekent dat je een ander minacht en medestanders zoekt om op hem of haar te ondermijnen. Bewust betekent dat je je eigen keuzes en emoties overweegt, en je jezelf afvraagt wat ze precies betekenen.
  • Twijfelend betekent dat je niet weet welke van meerdere opties de beste route is voor de lange termijn. Beschaamd betekent dat je jouw eigen falen, of het falen van je eigen groep ziet in de ogen van anderen. Zorgzaam betekent dat je je identificeert met anderen of een hoger doel en je afvraagt wat je kunt doen om te helpen.

Elmer: ”Hoe kunnen wij nu verwachten dat Brazilië bomen spaart, als wij ze in de randstad laten wijken voor meer snelweg en een tankstation. Het zou bijna grappig zijn als het niet zo pijnlijk was.”

Door: Michiel Hulsbergen  

De Emotiekaarten zijn een uitgave van Managament Impact een onderdeel van Boom uitgeverij Amsterdam. Michiel Hulsbergen is auteur van de kaarten en 27 werkmethoden.

Reageer op dit artikel