boek

Horizontaal organiseren

Organisatie

Renco Bakker en Teun Hardjono leggen in dit boek verbanden tussen onderwerpen als functiedenken,  procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, horizontalisering en sociale dynamiek. Ze laten zien wat procesgericht werken kan opleveren.

Horizontaal organiseren

Systemen waar we al lang mee werken, lijken op dramatische wijze vast te lopen. Het financieel systeem, de kennis- en informatieuitwisseling, de media, de manier waarop we de wetenschap sturen en zelfs de manier waarop we de democratie hebben ingericht. Ook op organisatieniveau gaat er veel mis. Om al deze problemen het hoofd te bieden is meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

Reageer op dit artikel