boek

Het Schone in organisaties

Organisatie

Steven de Groot oover design thinking en acht ontwerpprincipes voor functionele schoonheid in organisaties.

Het Schone in organisaties

Organisaties zijn lang gedomineerd door de perspectieven van het Goede (kwaliteit) en het Ware (efficiency). Het perspectief van het Schone, een esthetische lens op organiseren, is veelal genegeerd of vergeten. Met het Schone wordt onder meer bedoeld de stimuli in organisaties die esthetische ervaringen veroorzaken als gevolg van de aanwezigheid of het toedichten van coherentie, herkenning, samenwerking, voltooiing en mysterie in organisaties.

Met de veranderende functie van organisaties worden deze meer human centered, waarbij er ook ruimte komt voor de esthetische waarde van organisaties. Op basis van (promotie)onderzoek in dertig organisaties zoals Rabobank, Randstad en Flevoziekenhuis, theorieën uit de esthetica en praktijkervaringen met design thinking in organisaties beschrijft Steven de Groot acht ontwerpprincipes voor de verhoging van de schoonheid in organisaties. Het boek bevat twintig praktische interventies om organisaties mooier te maken waar organisatieadviseurs en managers mee aan de slag kunnen. In het slothoofdstuk voert De Groot elf organisaties en bedrijven op die een zekere esthetische waarde tonen. In de bijlagen is een scan opgenomen waarmee men de eigen organisatie op het Schone kan beoordelen.

Reageer op dit artikel