Whitepapers

Whitepaper: Met de opgave verbonden

Organisatie

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken vragen van ons dat wij de krachten bundelen. Dat daagt ons uit om ons met elkaar te verbinden rondom opgaven die wij delen met andere mensen en organisaties.

Whitepaper: Met de opgave verbonden

Dat vraagt dat wij niet alleen nadenken over hoe met elkaar tot goede samenwerking te komen, maar ook hoe die samenwerking van maatschappelijk nut kan zijn. Ons vertrouwde repertoire helpt ons uitstekend bij dat eerste, maar we merken regelmatig dat het ontbreekt aan bewezen effectief repertoire om ook voor dat opgavegerichte samenwerken de juiste voorwaarden te creëren.

Dit essay is de weergave van een zoektocht naar dat repertoire. Het geeft handvatten aan mensen en organisaties die effectiever willen worden in samenwerken aan maatschappelijke opgaven. We verkennen wat opgavegericht samenwerken is, waar het vandaan komt, waar we elementen ervan kunnen waarnemen, en wat het van ons vraagt. We beschouwen netwerken als een krachtige organiseervorm om opgaven centraal te stellen. Deze verkenning leert ons dat opgavegericht samenwerken meer is dan een paar verbeteringen van wat er al was, en is daarmee oproep om dit onderwerp verder te onderzoeken!

Geschreven door Manon de Caluwé en Edwin Kaats

Reageer op dit artikel