artikel

Frauditing 2.0 – Nicole den Hartigh

Over ons

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten.

Frauditing 2.0 – Nicole den Hartigh

Frauditing 2.0 beschrijft in detail welke competenties een fraudeonderzoeker tot een expert maken, gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Competenties die een must zijn voor iedereen die een governance gerelateerde functie bekleedt, zoals internal auditors, accountants, controllers, compliance officers en risk managers. Maar dit boek is even belangrijk voor professionals die zich bezighouden met persoonsgericht onderzoek en zich verder willen professionaliseren of willen excelleren.

Frauditing 2.0 is interactief en praktisch. Elk hoofdstuk bevat prikkelende vraagstukken en opdrachten, waarmee je je kennis over fraude en onderzoek verder kunt verdiepen en die je uitnodigen om met anderen en de auteur van gedachten te wisselen. Het grotere doel van dit boek is dan ook kennisdeling en -vermeerdering, om zo een steviger vuist te kunnen maken tegen het leed dat integriteitschendingen heet.

Reageer op dit artikel