artikel

Checklist voor het schrijven van een speech

Persoonlijke groei

Bij het schrijven van een speech is het belangrijk dat de structuur van de toespraak staat als een huis. Is de structuur niet goed dan kunt u uw toehoorders niet behagen, ontroeren of doen schaterlachen. Kortom, uw boodschap komt niet over.

Checklist voor het schrijven van een speech

De eenvoudigste manier om een goede structuur aan te brengen is bij de voorbereiding van elke toespraak of speech het antwoord te geven op een aantal zogenoemde  w- en h-vragen.

Check uw speech aan de hand van de volgende 14 vragen

1. Wie ga je toespreken of waarover ga je spreken? Voor welk publiek ga je dat doen? En kun je de toehoorders ook op een podium plaatsen door gedeelde ervaringen?

Hooggeëerd publiek

Hooggeëerd publiek

2. Waarom wordt die persoon toegesproken of waarom moet een werk, object of een bepaalde zaak centraal staan?

3. Waarom spreek jij en niet iemand anders?

4. Hoe leerde je degene om wie alles draait in je toespraak kennen?

5. Wat is de huidige betrekking tussen jullie beiden?

6. Wat is de kleur van de te houden toespraak: grafrede, afscheid, lofrede, tafelspeech of iets anders?

7. Welke bouwstoffen lenen zich het beste voor desbetreffende toespraak: citaten, anekdotes, gedichten, spreuken of andere?

8. Wat weet ik eigenlijk over de persoon of zaak waarover ik mag spreken?

9. Welke biografische gegevens zou ik over de hoofdpersoon kunnen gebruiken of welke kennis heb ik van de zaak die centraal moet staan of waar  kan ik die kennis vinden?

10. Hoe kan ik mijn hoofdpersoon met een paar trefwoorden typeren en welke karaktereigenschap kan ik het best voor dit publiek gedetailleerd uitwerken en in het brandpunt van de belangstelling plaatsen?

11. Welke aanhef kies ik bij de toespraak?

12. Hoe stem ik mijn publiek gunstig?

13. Hoe gebruik ik humor?

14. Hoe bewerkstellig ik dat mijn slotwoord verrast en blijft hangen?

Bron: Piet van Sterkenburg en Ed Landman. Nooit meer met je mond vol tanden! Een toesprakenboekje. Scriptum, 2010. ISBN 9789055947706

Reageer op dit artikel