artikel

Hoe blijf je groeien als manager?

Persoonlijke groei

Veel managers beginnen ambitieus maar stokken onderweg in hun ontwikkeling: zij bereiken een bepaald niveau en vinden het verder wel goed. Ze houden op met aan zichzelf werken en verliezen hun drive om almaar beter te worden.

Hoe blijf je groeien als manager?

Wie als manager wil blijven groeien, moet aan drie dingen blijven werken: het managen van jezelf, je netwerk en je team. De weg naar excellent management.

Hoe blijf je je als manager ontwikkelen? Hoe word je een uitmuntend manager? Door constant te blijven werken aan ‘de 3 imperatieven’ voor managers, stellen Harvard-prof Linda A. Hill en de ervaren executive Kent Lineback, auteurs van Being the boss: the 3 imperatives for becoming a great leader.

1. Jezelf managen
Een essentie van managen is beïnvloeding van anderen. Wie jij bent en hoe je denkt en voelt als mens, je waarden en motivaties, zijn van groot belang voor de mensen die je moet beïnvloeden. Kunnen zij je vertrouwen? Zich aan jou overgeven? Dat bepaalt hoe hard zij werken, persoonlijk zijn toegewijd en zich door jou willen laten beïnvloeden.

De fundamentele vraag voor elke manager is daarom: ben ik iemand die anderen op productieve wijze kan beïnvloeden? Waarbij met ‘productieve’ beïnvloeding wordt bedoeld: gebaseerd op het vertrouwen en geloof dat mensen hebben in je competentie, karakter en goede bedoelingen.

2. Je netwerk managen
Veel managers negeren liever het politieke spel in hun organisatie. Zij vinden politiek disfunctioneel. Die houding is echter niet realistisch, want politiek in organisaties is onvermijdelijk. Er is nu eenmaal arbeidsverdeling (waarbij de diverse groepen in de organisatie per definitie hun eigen doelen en prioriteiten hebben), er zijn nu eenmaal onderlinge onafhankelijkheden (geen enkele groep kan zijn werk doen zonder de andere) en de middelen zijn nu eenmaal schaars (dus concurreren groepen om de resources).

De groep – en het netwerk – met de meeste invloed haalt het meest binnen. Effectieve managers bouwen daarom een breed netwerk op van mensen die zij nodig hebben (en omgekeerd). Met integriteit uiteraard.

3. Je team managen
Managers beseffen vaak onvoldoende hoe essentieel het is om een echt team op te bouwen en hun mensen als één geheel te managen. Zij realiseren zich ook onvoldoende dat één op één managen iets anders is dan een groep managen en dat het gedrag van individuen via de groep veel effectiever is te beïnvloeden. Mensen zijn groepsdieren die in het team willen passen en als lid van de club willen worden geaccepteerd.

Hoe bouw je een echt (al dan niet tijdelijk) team? Zorg voor een heldere en inspirerende bredere doelstelling, inclusief concrete doelen en plannen. Zorg dat de teamleden weten wat van ze wordt verwacht (als team en individueel), wat de teamwaarden en -normen zijn en hoe ze geacht worden samen te werken en onderling te communiceren. Geef niet alleen aan het team erkenning en aandacht maar ook aan de afzonderlijke teamleden (maar wel altijd in de context van het team).

(Bron: Linda A. Hill & Kent Lineback in Harvard Business Review)

Reageer op dit artikel