artikel

Wat doen topmensen met hun tijd?

Persoonlijke groei

Time management, of het efficiënt indelen van de beschikbare tijd, speelt een steeds belangrijkere rol in organisaties. Het belang van time management voor mensen in de top van de organisatie wordt meer en meer erkend door recente studies. De sleutelvraag is of en hoe (top)managers hun tijd indelen met het oog op een maximale bedrijfsperformance.

Wat doen topmensen met hun tijd?

Oriana Bandiera, Luigi Guiso, Andrea Prat en Raffaella Sadun ontwikkelden een methodologie voor het collecteren en analyseren van de tijdsindeling van ceo’s. Uitgangspunt voor het onderzoek was dat de tijd van een ceo een schaarse bron is, en dat het analyseren van de tijdsindeling van ceo’s kan helpen met het identificeren van de organisatieprioriteiten evenals governance kwesties. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de paper What Do CEOs Do?

Gezelschap van anderen

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat ceo’s het overgrote deel van hun tijd doorbrengen in het gezelschap van anderen. Meestal gaat het hier om medewerkers van hetzelfde bedrijf maar vaak zijn het ook mensen van buiten het bedrijf die de tijd van de ceo in beslag nemen. Gemiddeld spenderen ceo’s 42 procent van hun tijd met alleen insiders, mensen van binnen het bedrijf, 25 procent met zowel insiders als outsiders (mensen van buiten het bedrijf) en 16 procent met alleen outsiders.

De meerderheid van de ceo’s spendeert erg weinig tijd (minder dan vijf uur per week) met alleen outsiders, maar meer dan 10 procent brengt meer dan tien uur per week door met alleen outsiders.

Publieke functie

Train your CEO Brain

De auteurs stellen dat aan de ene kant het spenderen van tijd buiten de organisatie een belangrijk onderdeel is van de rol van de ceo, aangezien de ceo ook een publieke functie heeft en het gezicht is van het bedrijf. Aan de andere kant kan het zo zijn dat de tijd die de CEO doorbrengt met outsiders vooral gunstige gevolgen heeft voor de ceo persoonlijk (de ceo kan zich zo bijvoorbeeld goed laten ‘zien’ en een uitgebreid netwerk opbouwen), zonder dat het echt toegevoegde waarde voor het bedrijf oplevert.

Zo blijkt uit de onderzoeksresultaten dat ceo’s die werkzaam zijn voor bedrijven met een sterkere governance minder tijd alleen met outsiders spenderen. Ook tonen de bevindingen aan dat tijd die gespendeerd wordt met insiders positief gecorreleerd is met productiviteit en bedrijfswinst, hetgeen niet geldt voor tijd besteed met outsiders.

Bron: Harvard Business School

Reageer op dit artikel