artikel

Tips om medewerkers te binden en te boeien

Persoonlijke groei

Hoeveel werknemers zijn echt betrokken bij hun bedrijf? Ongeveer een kwart, volgens onderzoeken. En dat terwijl betrokkenheid en erkenning bovenaan staan als het gaat om het vasthouden van de medewerkers. Is het dan verwonderlijk dat bedrijven met zo veel personeelswijzigingen worden geconfronteerd?

Tips om medewerkers te binden en te boeien

Maar hoe bind en boei je de medewerkers? Employer branding expert Els Peeters geeft op hrworld.be een aantal tips om medewerkers zich meer betrokken te laten voelen bij hun organisatie.

De mens respecteren
Als je het echt wilt hebben over menselijk respect, dan hoort ieder mens respect te tonen tegenover andere mensen omdat ze mensen zijn. Dan betekent respect dus niet afstand creëren maar erkennen dat de ander mens is en dat je gelijkwaardig bent aan elkaar. Je zou het eigenlijk beter waardering kunnen noemen. Zo hoort ook de leider met zijn medewerkers om te gaan: macht is wel wat anders dan gezag, het verschil zit hem in het respect.

 • Leer hoe je met mensen moet praten: begin met luisteren en gebruik hun ideeën.
 • Complimenteer en toon belangstelling voor hun werk.
 • Geef gerust kritiek op iemand zijn gedrag, maar wordt nooit persoonlijk.
 • Waardeer positieve inspanningen ook als ze ondanks alles niet leiden tot een positief resultaat.

De toekomst verhelderen
Uit onderzoek onder 14.000 Europese werknemers blijkt dat ondernemers die hun personeel duidelijk vertellen wat hun visie en richting is, vaak een meer betrokken, toegewijd en productief werknemersbestand hebben. Managers die de bedrijfsstrategie duidelijk weten over te brengen, verschaffen hun personeel daarmee inzicht in hoe ze het best kunnen bijdragen tot het succes van de onderneming.

 • Communiceer welke richting het bedrijf uitgaat en verklaar waarom beslissingen genomen worden.
 • Zorg dat je medewerkers geloven en vertrouwen in de organisatie, zijn visie, zijn waarden : ze zullen dit op hun beurt zelf uitdragen.
 • Wees niet vaag in het stellen van doelstellingen; wees specifiek en informeer. Hoe beter men geïnformeerd is over de doelstellingen van de onderneming,  hoe minder er gespeculeerd zal worden over de bedoelingen.
 • Bepaal samen met hen de waarden van uw onderneming.

Verover het hoofd en het hart
Werknemers willen zichzelf kunnen herkennen in de identiteit van de organisatie. Ze gaan werken voor de club die bij hen past, net zoals ze op zaterdag voetballen bij de voetbalclub die bij hen past. Dit wij-gevoel heeft niet alleen voordelen bij het aantrekken van mensen, maar deze mensen zijn nadien tevens honkvaster, wat van levensbelang is voor een bedrijf.

Een great place to work is dan ook een organisatie waarbij medewerkers vertrouwen hebben in hun bedrijf,  trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met hun collega’s. Bovendien is het een organisatie waarin je je ontwikkelt en van toegevoegde waarde bent voor je klanten en je leveranciers. De volgende elementen kunnen helpen om een ‘goede’ werkgever te zijn:

 • Zorg dat jouw medewerkers de verhalen van de organisatie kennen (story telling).
 • Stimuleer vriendschap op het werk, bijv. door sportteams.
 • Werkengagement wordt vooral intrinsiek gestuurd, via erkenning, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid (loon speelt hier een geringe rol).
 • Persoonlijke ontwikkeling is een enorme stimulans: goede doorgroeimogelijkheden inclusief duidelijk omschreven promotiekansen zijn uiterst belangrijk.

Tenslotte
Medewerkers werven, binden en boeien gaat niet uitsluitend over managementsystemen (competentie management, verloning,…) maar hoofdzakelijk over “humane” aspecten:  respect, integratie, cultuur, communicatie, feedback,… zaken die niet aan universiteiten of hogescholen worden gedoceerd.

Het advies van Els Peeters: leef je in, in de mens achter de werknemer, start met een medewerkerstevredenheidonderzoek, kijk na welke waarden heersen in jouw organisatie en analyseer de heersende bedrijfscultuur.

Op die manier kan je demotiverende factoren elimineren en een coaching starten op behoud en ontwikkeling van de aanwezige talenten. Zo kan je de betrokkenheid van je medewerkers doelgericht laten stijgen. Want uiteindelijk komt het steeds op hetzelfde neer: stimuleer goesting bij jouw werknemers!

(Bron: HRWorld.be)

Reageer op dit artikel