artikel

Hoe maak je teams (of jezelf) creatiever?

Persoonlijke groei

Élk mens en élk team kan creatiever worden. Sterker: er zijn een paar simpele technieken waarmee je dat voor elkaar krijgt, zeggen onderzoekers van McKinsey. De essentie van die technieken is dat ze maken dat mensen anders naar dingen gaan kijken. Dat dwingt ons brein – dat van nature lui en energiebesparend is en het liefst vasthoudt aan bekende, vaste kaders – om de gebruikelijke patronen los te laten en dingen te herinterpreteren.

Hoe maak je teams (of jezelf) creatiever?

Er zijn minstens vier eenvoudige manieren om de creativiteit op gang te brengen – bij jezelf of bij een team:

1. Dompel teamleden (of jezelf) onder in andere werkelijkheden
Laat mensen uit de eerste hand andere manieren van werken ervaren. Laat ze bijvoorbeeld andere bedrijven bezoeken – ook uit heel andere bedrijfstakken – om te kijken hoe die dingen aanpakken. Winkels, operaties. Loop zelf eens het hele proces door van het kopen van je eigen product of dienst.

Doe online onderzoek naar een van je producten of diensten (of die van een concurrent) zoals een gewone klant dat zou doen. Benader je bedrijf met een specifieke vraag of kwestie waar een gewone klant ook mee zou kunnen komen. Observeer en praat met echte klanten op plekken waar zij je product kopen en/of gebruiken, en kijk welke producten/diensten van andere bedrijven bij de jouwe gebruiken, welke alternatieven zij overwegen enzovoort.

2. Leer orthodoxieën af
In elk bedrijf en elke bedrijfstak heersen – vaak onbewuste – volkswijsheden en onbetwiste aannames over wat klanten willen, over wat wel en niet kan, over strategieën enzovoort. Stel jezelf of het team basale vragen als: In welke business zitten we? Welk niveau klantenservice verwachten mensen? Waar zullen klanten nooit extra voor willen betalen? Welke kanaalstrategie is essentieel voor ons? Waarna – en hier gaat het om – de antwoorden systematisch in twijfel moeten worden getrokken. Dat levert zonder twijfel eyeopeners op.

3. Werk met analogieën: maak vergelijkingen met schijnbaar totaal ongerelateerde andere bedrijven
Niet om die bedrijven te kopiëren maar om op onorthodoxe ideeën te komen. Hoe zou Google onze data beheren? Hoe zou Disney met onze klanten omgaan? Hoe zou EasyJet onze kosten verlagen? Hoe zou Zara onze supplychain opzetten?

4. Creëer kunstmatige beperkingen op je businessmodel
Begrenzing kan de creativiteit enorm stimuleren. Vraag teamleden om zich een werkelijkheid voor te stellen waarin zij met ernstige beperkingen moeten functioneren. Stel dat je alleen online contact met je klanten kunt hebben – wat dan? Je kunt slechts één klantensegment bedienen – wat dan? Je moet van b-to-c naar b-to-b gaan, of andersom. Je grootste kanaal is van de ene op de andere dag verdwenen. Je moet de prijspremie voor je product vervijfvoudigen. Je moet je waardepropositie aanbieden in partnership met een ander bedrijf. De prijs van je product wordt gehalveerd. Wat dan?

(Bron: Marla M. Capozzi, Renée Dye en Amy Howe in The McKinsey Quarterly)

Reageer op dit artikel