artikel

Generatiebestendige HR bij Sogeti

Persoonlijke groei

Grofweg iedere vijftien jaar staat er een nieuwe generatie aan de poort bij de bedrijven. Vooral de generatie Y stelt zo haar eigen eisen. Ze hebben nog niet de macht, maar dwingen wel veranderingen af simpelweg omdat ze anders willen leven. IT-dienstverlener Sogeti realiseert zich dat heel goed en voert ‘HR-beleid over diverse assen.’ Het project optimaal werken maakt een belangrijk deel uit van dit HR-beleid.

Generatiebestendige HR bij Sogeti

Sogeti profileert zich als een vooruitstrevend bedrijf en op het vlak van HR spelen ze zichzelf in ieder geval ‘in the picture’.  In positieve zin wel te verstaan. Tijdens de crisis voerde Sogeti geheel tegen de trend in het beleid om geen mensen te ontslaan, onder het motto ‘samen de crisis in, samen de crisis uit.’ Dat heeft voor veel goodwill gezorgd.

Door het blad ‘Incompany’ werd Sogeti twee jaar achterelkaar verkozen tot het beste bedrijf om voor te werken. Dat kwam niet alleen door het crisisbeleid. Sogeti heeft een duidelijke HR-visie op de moderne relatie tussen werkgever en werknemer. Het bedrijf liep mee in een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar nieuwe vormen van werken en productiviteit. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat flexibeler werkvormen significant bijdragen aan de productiviteit.

Verantwoordelijkheid
Flexibelere werkvormen staat voor Sogeti niet gelijk aan Het Nieuwe Werken, hoewel het elkaar wel overlapt. Ter Haar, HR-directeur van Sogeti, vertelt dat optimaal werk gaat over flexibiliteit, maar ook over verantwoordelijkheid. In het project Optimaal Werken krijgt de medewerker meer verantwoordelijkheid: hij /zij mag zelf bepalen wanneer en waar hij/zij werkt.

Projectmanager Optimaal Werken Karen Staal voegt hier aan toe dat mogelijk moet blijven voor mensen om ook van acht tot vijf te werken als ze zich daar prettig bij voelen. Werknemers worden afgerekend op geboekte resultaten.

Overigens hebben niet de uitvoerende werknemers, maar vooral de managers en met name het middelmanagement hier de meeste moeite mee. Uurtje-factuurtje is zo veel simpeler. Werknemers worden gefaciliteerd om thuis te werken, maar thuiswerken is geen recht. Als het werk erom vraagt, verschijn je toch op kantoor op je thuiswerkdag en op een ander moment werk je wel thuis. Duidelijke afspraken maken is een voorwaarde voor het welslagen van optimaal werken.

Toekomst
Karen Staal kijkt al verder vooruit: "Onze consultants zijn veel op pad. We zien dat ze bijvoorbeeld heel enthousiast zijn over Seats to Meet als ontmoetings- of werkplek. Misschien moeten we op termijn wel van onze vaste kantoren af." Ter Haar vult aan: ‘Ik sluit niet uit dat we op termijn uit kunnen met veertig procent minder kantoorruimte." Staal en Ter Haar geloven dat bedrijven die zich niet aanpassen aan de wensen van de nieuwe generatie, de slag op de arbeidsmarkt zullen verliezen.

Tip: Het generatieraadsel – Aart Bontekoning
Aart Bontekoning schreef dit boek over generaties en breuklijnen: Het generatieraadsel – ontdek de kracht van generaties. Hij onderscheidt de volgende generaties

– 1910-1930: vooroorlogse generatie
– 1930-1940: stille generatie
– 1940-1955: protestgeneratie
– 1955-1970: verloren generatie
– 1970-1985: pragmatische generatie
– 1985-2000: generatie Y / internetgeneratie / Einstein generatie / screenagers

De rode draad in zijn boek is dat generaties veel meer open moeten staan voor elkaar en elkaars krachten benutten. Vaak wordt in de praktijk juist de zwakte van generaties benadrukt. Overigens lijkt zich alweer een nieuwe generatie af te tekenen. Studentalent heeft een onderzoek gedaan onder ‘de nieuwe lichting’, de nieuwe generatie dus, over wat zij verwachten van de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, recruitmentsites en social media. Hoog opgeleide starters op de arbeidsmarkt blijken verrassend traditioneel ingesteld: zij zouden weinig waarde hechten aan flexibel werken, thuis werken en juist meer aan opleidingen en een goede sfeer.

Zie denieuwelichting.nl

(Bron: Ronald Buitenhuis in Gids voor Personeelsmanagement)

Reageer op dit artikel