artikel

Creatieve mensen zijn oneerlijker

Persoonlijke groei

Is er een verband tussen creativiteit en onethisch gedrag? Het is onderzocht – onder werknemers van een groot reclamebureau en studenten – door Francesca Gino (Harvard) en Dan Ariely (Duke University) en hun antwoord is helder: ja. Creatieve mensen hebben eerder de neiging om bedrog te plegen dan niet-creatieve mensen.

Ook blijkt dat als organisaties aanzetten tot meer creatief gedrag ze ook aanzetten tot meer onethisch gedrag. Daarmee maken ze ook oneerlijker werknemers.  Dat is een ontnuchterende gedachte voor organisaties die out of the box-denken hoog in het vaandel hebben staan.

Creativiteit en ethiek benadrukken

In veel organisaties – vooral in mondiale, zeer competitieve contexten – is er heel veel focus op innovativiteit en creativiteit. Dat is op zich prima, maar managers moeten er wel rekening mee houden dat er ook een keerzijde is. Gino: ‘We zeggen niet dat creativiteit slecht is. We zeggen wel dat het tot problemen kan leiden. Daarom is de hamvraag vanuit het perspectief van de manager: hoe krijg je de goede uitkomsten van creativiteit zonder de slechte uitkomsten te triggeren?’ Managers die het belang van creativiteit bij hun mensen benadrukken, moeten daarbij in elk geval ook de nadruk leggen op het belang van ethiek.

Boekentip

Meer over ethiek in het bedrijfsleven: Professionele ethiek door Rob van Es.

(Bron: HBS Working Knowledge)

Reageer op dit artikel